Aktualności
Środa, 9 października 2019 09:10

Wybrano ofertę na projekt i budowę węzła na zakopiance w Gaju

Po analizie ofert złożonych do przetargu na projekt i budowę węzła drogowego na DK7, w Gaju, pod Krakowem 8 października 2019 r. wybrano tą, złożoną przez konsorcjum: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie i Nowak-Mosty Sp. z o.o. Koszt wszystkich prac wynosi ponad 31 mln 825 tys. zł brutto.
- Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Przy punktacji ofert brano pod uwagę cenę, okres gwarancji jakości oraz możliwość skrócenia czasu na zrealizowanie wszystkich wymagań i oddania do ruchu nowego węzła. Największą ilość punktów uzyskało konsorcjum Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie i Nowak-Mosty Sp. z o.o. - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.

Nowy węzeł drogowy ma zastąpić istniejące skrzyżowanie z drogami powiatowymi., ulicami Widokową i Zadziele. Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej) ustalono 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRiD, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 października. Konsorcjum zaproponowało skrócenie czasu trwania prac projektowych i budowy węzła o 4 miesiące.

Oprócz zaprojektowania i wykonania węzła drogowego w Gaju, na Zakopiance, konieczna jest przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem, budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich jak mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) oraz systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieć teletechniczną i oświetlenie drogowe.

W ramach inwestycji przewidziana jest także wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl