Aktualności
Wtorek, 31 października 2017 16:51

Wszystkich Świętych w Krakowie - zmiany w organizacji ruchu

Miasto przygotowało specjalną ofertę przewozową komunikacji miejskiej, aby zachęcić krakowian i przyjezdnych odwiedzających groby bliskich do dojazdu na cmentarze autobusami i tramwajami.
W okolicach krakowskich nekropolii czekają nas utrudnienia w ruchu, dlatego warto zapoznać się z informacjami o zmianach w komunikacji miejskiej, reorganizacji ruchu wokół cmentarzy i bezpieczeństwie w ich obrębie.

Cmentarz Batowicki

ulica Powstańców, zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00, ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice.
Dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi; niepełnosprawni, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT oraz mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej.
Obustronny zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał w dniach 28 października - 1 listopada, niepełnosprawni w dniu 1 listopada mogą parkować przy kaplicy w Batowicach.
W dniu 1 listopada od godz. 5:00 zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców.

ulica Reduta będzie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

ulica Strzelców, w dniu 1 listopada od godz. 5:00 wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Strzelców od ulicy Powstańców do ronda Barei, w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

Dodatkowy parking na ulicy Rozrywka - dojazd przez ulice Powstańców i Strzelców. Wyjazd do ul. Strzelców i ul. Bohomolca.

Cmentarz Grębałowski

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00. Pozostawiony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Kocmyrzowskiej a parkowanie będzie dopuszczone równoległe jednostronne na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów w dniu 1 listopada w godz. 5:00 - 20:00, po przeciwnej stronie ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się.
Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu w ulicy Poległych w Krzesławicach od ulicy Zielony Jar do ulicy Kocmyrzowskiej w dniu 1 listopada od godz. 5:00, ulica Darwina wyłączona będzie z ruchu na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Blokowej w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
Dopuszczeni do wjazdu w ulicę Darwina: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.
Zakaz zatrzymywania się na ul. Darwina na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej obowiązuje w dniach 28 października - 1 listopada.
Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych w Krzesławicach nastąpi w dniu 1 listopada około godz. 20:00 - po decyzji policji.
Parking dla uprawnionych przed bramami główną i boczną cmentarza - dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i ul. Blokowej, wyjazd tylko w kierunku ul. Blokowej.

Cmentarz Podgórski

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
Ulice Ludowa i Wapienna wyłączone będą z ruchu, zaopatrzenie stoisk handlowych możliwe będzie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania.
Ulica Wielicka bez ograniczeń w ruchu, parking: ulica Wielicka - przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa.

Cmentarz Rakowicki

ulica Rakowicka, 28 października od godz. 10:00 będzie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Olszańskiej do ul. Grochowskiej.
Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacja Miejska w Krakowie, dojazd do posesji na zamkniętym odcinku ul. Rakowicka, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

29 października od godz. 12:00 do 1 listopada ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Grochowskiej.

31 października od godz. 23:30 do 1 listopada ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty.
Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacja Miejska w Krakowie, dojazd do posesji ul. Rakowicka nr 18-43 (dojazd tylko od ul. Lubomirskiego), pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

Ulice Prandoty, Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do ul. Beliny-Prażmowskiego) w dniu 31 października od godz. 23:30 do 1 listopada będa wyłączone z ruchu.
Dopuszczeni do wjazdu: pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, niepełnosprawni (dojazd tylko do parkingu od al. 29 Listopada); zaopatrzenie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania.
Parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany od strony al. 29 Listopada (od godz. 5:00 w dniu 1 listopada).
ulica Olszańska:

Od 31 października od godz. 12:00 do 1 listopada ulica Olszańska bez przejazdu w ul. Rakowicką, zakaz zatrzymywania się na ul. Olszańskiej od dnia 28 października od godz. 8.00 do dnia 1 listopada.
Ulica Chrobrego i al. Beliny-Prażmowskiego: organizacja ruchu bez zmian. Dopuszczone parkowanie zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

ulica Kamienna - od 5,00 rano 1 listopada zamknięcie wjazdu od strony al. 29 Listopada.
Dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulic: Murowanej, Towarowej i Będzińskiej od al. 29 Listopada; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, dojeżdżający do parkingu od al. 29 Listopada.

Cmentarz Salwatorski

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 28 października – 1 listopada: zakaz zatrzymywania się na ulicach Wodociągowej i Malczewskiego (po prawej tronie od ul. Ks. Józefa w kierunku kopca Kościuszki).
Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00, dopuszczeni do wjazdu w ulicę św. Bronisławy: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona; taxi; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00.
Zakaz zatrzymywania się na ul. św. Bronisławy.
Dopuszczeni do wjazdu w ulicę Malczewskiego: Komunikacja Miejska w Krakowie; taxi; mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
ul. Podmiłów - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Bieżanowskiej w kierunku ul. Młodzieży;
ul. Młodzieży - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Podmiłów w kierunku ul. Bieżanowskiej;
ul. Bieżanowska - zakaz zatrzymywania się pojazdów w rejonie cmentarza w dniach 28 października - 1 listopada.

Cmentarz przy ul. Wspólnej

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
ulica Wspólna wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska), dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych.
Wyznaczony ogólnodostępny parking na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej), Jastrzębiej i Wspólnej (na ślepym odcinku).

Pozostałe cmentarze

Zakazy zatrzymywania się wprowadzone przy następujących cmentarzach w dniu 1 listopada:

przy ulicy Niewodniczańskiego,
przy ulicy Sodowej,
przy ulicy Niebieskiej,
przy ulicy Mała Góra (również na odcinku ul. ks. Łaczka),
przy ulicy Glogera,
przy ulicy Balickiej,
przy ulicy Olszanickiej,
przy ulicy Igołomskiej,
przy ulicy Zawiłej,
przy ulicy Wolskiego,
przy ulicy Osterwy,
przy ulicy Jeziorko.


W okresie uroczystości Wszystkich Świętych uruchomione zostaną następujące specjalne linie tramwajowe i autobusowe.

Trasy dodatkowych linii tramwajowych:

linia 81 – Borek Fałęcki – Zakopiańska – Kalwaryjska – Limanowskiego – Starowiślna – Grzegórzecka – al. Powstania Warszawskiego – Lubicz – Rakowicka – CMENTARZ RAKOWICKI;

linia 82 – Bronowice Małe – Bronowicka – Królewska – Karmelicka – Podwale – Franciszkańska – Westerplatte – Lubicz – Rakowicka – CMENTARZ RAKOWICKI;

linia 83 – Nowy Bieżanów – Teligi – Wielicka – Dworzec Płaszów Estakada – Klimeckiego – al. Powstania Warszawskiego – Lubicz – Rakowicka – CMENTARZ RAKOWICKI;

linia 84 – Kurdwanów – Nowosądecka – Wielicka – Limanowskiego – Krakowska – Stradomska – Westerplatte – Lubicz – Rakowicka – CMENTARZ RAKOWICKI;

linia 85 – Wzgórza Krzesławickie – Kocmyrzowska – Bieńczycka – al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Rakowicka – CMENTARZ RAKOWICKI;

linia 86 – Mistrzejowice – Ks. Jancarza – Mikołajczyka – al. Andersa – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie;

linia 87 – Os. Piastów – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – al. Andersa – al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie;

linia 88 – Mały Płaszów – Lipska – Dworzec Płaszów Estakada – Wielicka – Starowiślna – Westerplatte – Lubicz – Rakowicka – CMENTARZ RAKOWICKI;

linia 89 – Nowy Bieżanów – Teligi – Wielicka – Starowiślna – Grzegórzecka – al. Powstania Warszawskiego – Mogilska – al. Jana Pawła II – Bieńczycka – al. Andersa – Mikołajczyka – Ks. Jancarza – Mistrzejowice.

Trasy dodatkowych linii autobusowych:

linia 801 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Lublańska – Młyńska – Miechowity – Brogi – Wileńska – al. 29 Listopada – CMENTARZ RAKOWICKI ZACHÓD – Nowy Kleparz – Wrocławska – Stachiewicza – Makowskiego – Różyckiego – Azory – Conrada – Radzikowskiego – CMENTARZ BRONOWICE – Pasternik - RZĄSKA CMENTARZ;

linia 802 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Lublańska – al. 29 Listopada – CMENTARZ RAKOWICKI ZACHÓD – al. Słowackiego – al. Mickiewicza – al. Krasińskiego – Konopnickiej – Monte Cassino – Kapelanka – Grota-Roweckiego – Kobierzyńska – Zawiła – CMENTARZ BOREK FAŁĘCKI - Zakopiańska – Borek Fałęcki;

linia 803 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Lublańska – Młyńska – Pilotów – Olszyny – Brodowicza – Rondo Mogilskie – al. Powstania Warszawskiego – Kotlarska – Klimeckiego – Powstańców Wielkopolskich – Wielicka – CMENTARZ PODGÓRSKI – Dworcowa – Dworzec Płaszów;

linia 804 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Lublańska - Młyńska – Pilotów – Olszyny – Brodowicza – Rondo Mogilskie – al. Powstania Warszawskiego – Kotlarska – Klimeckiego – Powstańców Wielkopolskich – Wielicka – CMENTARZ PODGÓRSKI – Wielicka – Bieżanowska – CMENTARZ PROKOCIM – Bieżanowska – Barbary – Heleny – CMENTARZ BIEŻANÓW – Mała Góra – Wielicka – Wieliczka: Krakowska – Narutowicza – WIELICZKA CMENTARZ - Piłsudskiego – Wieliczka Kampus;

linia 805 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Lublańska – al. 29 Listopada - CMENTARZ RAKOWICKI ZACHÓD – Warszawska (obok wejścia głównego Politechniki Krakowskiej) – Dworzec Główny Zachód (powrót ul. Pawią);

linia 806 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Dobrego Pasterza – al. Andersa – Plac Centralny im. R. Reagana – al. Jana Pawła II – CMENTARZ MOGIŁA – Bulwarowa – al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Blokowa – Darwina – CMENTARZ GRĘBAŁÓW (powrót: Darwina – Kocmyrzowska – Łowińskiego);

linia 807 – Powstańców Wielkopolskich – CMENTARZ PODGÓRSKI - Wielicka – Malborska – Łużycka – Cechowa – CMENTARZ PIASKI WIELKIE - Niebieska – CMENTARZ KOSOCICE – Żelazowskiego – Krzemieniecka – Drużbackiej – Soboniowice – Drużbackiej – Kuryłowicza – Landaua – CMENTARZ WRÓBLOWICE – Niewodniczańskiego – Myślenicka – Merkuriusza Polskiego – Chałubińskiego – Swoszowice Poczta (powrót: Szybisko – Myślenicka);

linia 809 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Dobrego Pasterza – al. 29 Listopada – CMENTARZ RAKOWICKI ZACHÓD – al. Słowackiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Piastowska – Królowej Jadwigi – Junacka – Olszanicka – CMENTARZ OLSZANICA;

linia 810 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – Obrońców Krzyża – Żeromskiego – al. Róż – al. Przyjaźni – al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Blokowa – Darwina – CMENTARZ GRĘBAŁÓW (powrót: Darwina – Kocmyrzowska - Łowińskiego);

linia 811 – Pleszów – Igołomska – Jeziorko - CMENTARZ RUSZCZA – Ruszcza;

linia 812 – CMENTARZ BATOWICE - Powstańców – Strzelców – Lublańska – al. 29 Listopada – CMENTARZ RAKOWICKI ZACHÓD – al. Słowackiego – al. Mickiewicza – al. Krasińskiego – Konopnickiej – Kamieńskiego – al. Powstańców Śląskich – Wielicka – CMENTARZ PODGÓRSKI – Dworcowa – Dworzec Płaszów;

linia 814 - CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Strzelców – Lublańska - Młyńska – Pilotów – Olszyny – Brodowicza – Rondo Mogilskie – al. Powstania Warszawskiego – Kotlarska – Klimeckiego – Powstańców Wielkopolskich – Wielicka – CMENTARZ PODGÓRSKI – Wielicka – Bieżanowska – CMENTARZ PROKOCIM – Bieżanowska – Barbary – Heleny – CMENTARZ BIEŻANÓW – Mała Góra – Aleksandry – Nowy Bieżanów Południe;

linia 820 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców – Piasta Kołodzieja – Popielidów – Kruszwicka – Kupały – Okulickiego – Łowińskiego – Blokowa – Darwina – CMENTARZ GRĘBAŁÓW (powrót: Darwina – Kocmyrzowska – Łowińskiego);

linia 838 – Azory – Weissa – Różyckiego – Makowskiego – Łokietka – Krowoderskich Zuchów – Fieldorfa-Nila – Prądnicka – Opolska – Lublańska – Dobrego Pasterza – Okulickiego – Łowińskiego – Kocmyrzowska – Darwina – CMENTARZ GRĘBAŁÓW – Blokowa – Łowińskiego – Ujastek – Kombinat;

linia 851 – Borek Fałęcki – Zakopiańska – Zawiła – CMENTARZ BOREK FAŁĘCKI – Borkowska – Krygowskiego – Pod Fortem – Krygowskiego – Forteczna – Judyma Szkoła;

linia 854 – Prądnik Biały – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Łokietka – Wybickiego – Doktora Twardego – Prądnicka – al. Słowackiego – CMENTARZ RAKOWICKI ZACHÓD – Wita Stwosza – Dworzec Główny Wschód;

linia 863 – Rżąka – Wielicka – Kostaneckiego – Dom Spokojnej Starości – Kostaneckiego – Teligi – Ćwiklińskiej – Mała Góra (powrót: Barbary) – Bieżanowska – Półłanki – Agatowa – Złocień – Agatowa – Półłanki – Klasztorna – Sieroszewskiego – Zachemskiego – al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Blokowa – Darwina – CMENTARZ GRĘBAŁÓW (powrót: Darwina – Kocmyrzowska - Łowińskiego);

linia 872 – Bronowice Małe – Balicka – Armii Krajowej – Conrada – Opolska – Lublańska – Strzelców – Powstańców – CMENTARZ BATOWICE;

linia 874 – Os. Kurdwanów – Stojałowskiego – Halszki – Beskidzka – Malborska – Wielicka – CMENTARZ PODGÓRSKI – Powstańców Wielkopolskich – Nowohucka – al. Pokoju – al. Jana Pawła II – CMENTARZ MOGIŁA - Bulwarowa – al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Blokowa – Darwina – CMENTARZ GRĘBAŁÓW (powrót: Darwina – Kocmyrzowska – Łowińskiego);

linia 884 – Swoszowice Poczta – Szybisko – Myślenicka (powrót: Merkuriusza Polskiego – Chałubińskiego) – Stojałowskiego/Os. Kurdwanów - Stojałowskiego – Halszki – Witosa – Trybuny Ludów – Sławka – Kamieńskiego – Konopnickiej – Dietla – Grzegórzecka – al. Powstania Warszawskiego – Brodowicza – Olszyny – Pilotów – Młyńska – Lublańska – Strzelców – Powstańców – CMENTARZ BATOWICE;

linia 888 – CMENTARZ BATOWICE – Powstańców - Strzelców - Prądnik Czerwony - Strzelców – Powstańców – Łepkowskiego – Dobrego Pasterza – Rondo Barei – Strzelców – Powstańców - CMENTARZ BATOWICE (linia okrężna).


Szczegółowy plan zmian w komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie Święta Zmarłych dostępny jest na stronie www.krakow.pl

oprac. wo/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl