Aktualności
Wtorek, 13 marca 2018 13:42

Wręczono promesy na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy (z dnia 5 marca br.) na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Wręczenie promes przedstawicielom dofinansowanych samorządów odbyło się dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i wicewojewody Józefa Gawrona.
– Przekazujemy dziś promesy dla samorządów województwa małopolskiego na usuwanie skutków osuwiskowych. W tym roku Małopolska pozyskała prawie 22 miliony złotych na tego rodzaju działania. Przedstawicielom gmin i powiatów gratuluję i dziękuję za owocną współpracę z administracją rządową – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały promesy ogółem na kwotę 21 813 000,00 zł, w tym:
13 488 000,00 zł - gminy,
8 245 000,00 zł - powiaty,
80 000,00 zł - samorząd województwa.

Promesy przyznano 23 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 13 gminom,
9 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:
gminy: 15 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
powiaty: 12 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
samorząd województwa: 1 zadanie (dokumentacja geologiczno-inżynierska).

Promesy przyznano na realizacje:
ośmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich – łącznie 592 tys. zł
pięciu dokumentacji projektowo-budowlanych – łącznie 456 tys. zł
piętnastu zadań polegających na wykonaniu właściwych prac tj. stabilizacje osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej – łącznie 20.765 tys. zł

Promesy - osuwiska 2018 r.
Biecz powiat gorlicki - 1 720 000 zł
Bochnia m. bocheński - 3 660 000
Dobczyce - myślenicki - 96 000
Grybów m. nowosądecki - 96 000
Jodłownik - limanowski - 1 110 000
Kamionka Wielka - nowosądecki 2 200 000
Mogilany - krakowski - 1 030 000
Mszana Dolna g. - limanowski - 1 080 000
Piwniczna-Zdrój - nowosądecki - 32 000
Pleśna - tarnowski - 550 000
Stryszawa - suski - 1 050 000
Zakopane - tatrzański - 800 000
Zembrzyce - suski - 64 000

Powiat Bocheński 4 420 000
Powiat Gorlicki 32 000
Powiat Krakowski 34 000
Powiat Nowosądecki 3 255 000
Powiat Proszowicki 80 000
Powiat Suski 120 000
Powiat Tarnowski 64 000
Powiat Tatrzański 120 000
Powiat Wielicki 120 000
Samorząd Województwa Małopolskiego 80 000
 
Razem 21 813 000,00

opr.s/ zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl