Aktualności
Środa, 21 marca 2018 14:50

Wojewoda Ćwik: "Do podziału jest ogromna kwota, której Małopolska z pewnością potrzebuje"

Jak poinformował podczas wczorajszego spotkania z wojewodami premier Mateusz Morawiecki, w tym roku rząd na budowę i remont dróg lokalnych przeznaczy łącznie 1,3 mld złotych, czyli o 500 mln złotych więcej, niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej samorządy będą mogły otrzymać za pośrednictwem wojewodów dodatkowe 500 mln złotych. Do Małopolski może z tej dodatkowej puli trafić prawie 36 mln złotych.
- Do podziału jest ogromna kwota, której Małopolska z pewnością potrzebuje. Dobre lokalne drogi to podstawa zrównoważonego rozwoju całego regionu. To trochę jak sieć naczyń krwionośnych – zarówno tych większych, jak i mniejszych, razem zapewniających funkcjonowanie całego organizmu. Zachęcam małopolskie samorządy do wykorzystania tej okazji i zawnioskowania o środki z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Najważniejsze jest teraz racjonalne wydanie tych pieniędzy i to, żeby ich beneficjentem były te samorządy, które na takie wsparcie do tej pory nie mogły liczyć – powiedział podczas wczorajszej narady z wojewodami minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Program koncentruje się na trzech priorytetach. Pierwszy z nich to inwestycje w drogi lokalne, które ułatwią dojazd do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych. Drugi przewiduje dofinansowanie do dróg lokalnych lub węzłów, które łączą się z drogami wyższego rzędu. Dzięki temu poprawi się dostęp do ośrodków społeczno-gospodarczych o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Trzeci priorytet to dotacje do budowy m.in. skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, chodników, które poprawią bezpieczeństwo na drogach lokalnych. 

- I właśnie tak określone priorytety pozwolą stworzyć sieć – system dróg lokalnych jeszcze lepiej scalający nasz region i zapewniający mu lepsze warunki do rozwoju – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

Cele szczegółowe programu są bowiem następujące:
- rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,

- powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkimi i krajowymi),
- poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-
-rowerowe.

Beneficjentami programu są gminy (w tym na prawach powiatu) oraz powiaty.
Samorządy będą mogły otrzymać od 60 do 80 proc. dofinansowania do inwestycji. Jego wysokość uzależniona jest od zamożności wnioskujących miast i gmin, tzn. od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy/ powiatu.  Maksymalna kwota, jaką z budżetu państwa może otrzymać samorząd, to 5 mln zł.

opr. s/

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej NT JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl