Kopalnia
Aktualności
Sobota, 8 maja 2021 18:32

Wizyta prezydenta RP na terenie budowy obwodnicy Krakową (zdjęcia)

Prezydent RP Andrzej Duda i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wizytowali budowę drogi ekspresowej S52 POK (Pólnocna Obwodnica Krakowa).
Prace na budowie drogi ekspresowej S52 POK (Północnej Obwodnicy Krakowa) prowadzone są we wszystkich branżach: drogowej, inżynierskiej i branżowej. Wykonywany jest ciąg główny drogi ekspresowej i drogi dojazdowe. Powstają fundamenty i filary wiaduktów. Trwają prace przy budowie dwóch tuneli, ale także przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją: energetycznej, gazowej i sanitarnej. Układane są światłowody i kontynuowane badania archeologiczne.Widoczne w terenie są filary najdłuższego obiektu, powstającego w ramach budowy S52 POK czyli mostu nad zbiornikiem Węgrzce, potokiem Sudół Dominikański, dopływem potoku Sodół Dominikański i ul. Krakowską. Będzie to dwunastoprzęsłowy most o długości ok. 560 m, z 11 przęsłami o przekroju skrzynkowym, a ostatnie 12 przęsło (nad ul. Krakowską) zostanie wykonane z belek prefabrykowanych, ze względu na konieczność zachowanie skrajni ul. Krakowskiej. Aktualnie trwa montaż zbrojenia oraz betonowanie ścian wytwórni segmentów tego mostu oraz tymczasowej podpory pomiędzy przyczółkiem a wytwórnią. Kolejne segmenty pomostu po wykonaniu będą nasuwane na podpory.

Zbrojenia i betonowanie fundamentów i podpór wykonywane są przy wznoszeniu wiaduktów w Zielonkach. Jeden z nich będzie przebiegał nad linią kolejową, drugi nad ul. Parkową, potokiem Bibiczanka. Będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

Trwają też prace przy budowie dwóch tuneli. Tunel w Zielonkach, dł. 653.0 m wykonywany jest metodą odkrywkową (wykopową) analogicznie jak tunel w Batowicach (dł. 496 m) z tą różnicą, że przeszkodą dla tunelu w Zielonkach jest dodatkowo rzeka Prądnik. Wykonawca chce rozwiązać ten problem za pomocą ścianek szczelnych, które tymczasowo wbije przy rzece, by wykonać niezbędne prace. Aktualnie w Batowicach i Zielonkach betonowane są murki prowadzące tuneli. Wykonywane są także zbrojenia i betonowanie części stropów obydwu tuneli.


Trwa budowa dróg dojazdowych. Stabilizowane jest podłoże i nasypy, powstaje warstwa mrozoochronna. Na ciągu głównym m.in. odcinkowo wzmacniane jest podłoże.

Z uwagi na fakt, że budowana S52 POK przebiega po terenach bogatych w artefakty nadal trwają badania archeologiczne. Wskazane przez konserwatora zabytków do przebadania zostały 22 stanowiska, zajmujące łącznie 73,1 ha. Do tej pory zakończono badania na 6 z nich. Przebadano 44,8 ha gruntów i odkryto m.in. : osadę obronną z początków neolitu (Kraków Tonie), groby szkieletowe z neolitu i wczesnej epoki brązu (Batowice), cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (Witkowice) osadę z okresu przed rzymskiego i rzymskiego (Węgrzce) z pozostałościami domostw oraz liczne zabytki metalowe celtyckie i rzymskie. W Toniach odnaleziono cmentarz choleryczny z 1873 roku.

Archeolodzy badali też liczne pozostałości umocnień ziemnych związanych z Twierdzą Kraków i działaniami wojennymi prowadzonymi podczas I oraz II wojny światowej, na obszarze Toń (Kraków), Witkowic, dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie, Węgrzc oraz Dziekanowic.W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km , na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 496 m oraz pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa postanie niewielki obiekt tunelowy o dł. 95 m.

Powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów. Wybudowane zostaną węzły:

Modlnica - do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice
Zielonki - węzeł na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami : Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną przez samorząd wojewódzki Trasą Wolbromską
Węgrzce - w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29 – listopada
Batowice - w miejscu skrzyżowania S52 i drogi powiatowej 2293K (ul. Karola Wojtyły)
Droga będzie poprowadzona także w wykopach i na nasypach. Wykopane zostanie 1,3 mln metrów sześciennych gruntu, a na nasypy zużyte będzie 800 tys. metrów sześciennych gruntu.

opr.s/ zdj. GDDKiA

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl