Kopalnia
Aktualności
Poniedziałek, 13 listopada 2017 16:10

Witamy w polskiej rodzinie. Uroczystość wręczenia aktów nabycia polskiego obywatelstwa

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dziś akty nabycia obywatelstwa polskiego jedenastu osobom (w tym jednemu dziecku), pochodzącym m.in. z Białorusi, Francji, Mołdawii, Ukrainy. Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz decyzji Wojewody Małopolskiego uznającej za obywatela polskiego.
Uroczystość odbyła się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i była częścią krakowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- Serdecznie witamy Państwa w polskiej rodzinie! Widać, że ten moment był przez Was bardzo wyczekiwany i że rozpoczyna on nowy etap w życiu Waszym i Waszych rodzin. Gratuluję i życzę wszystkiego, co najlepsze – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

- Bardzo cieszę się, że za rok wspólnie będziemy świętować stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i już razem będziemy przeżywać ten wielki dla naszego kraju moment – dodał Adam Spyra, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16. rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.Osoby, które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udokumentować znajomość języka polskiego, być osobą polskiego pochodzenia lub posiadaczem Karty Polaka.

opr.s/ zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl