Aktualności
Czwartek, 10 sierpnia 2017 16:02

Więcej patroli SG ze Strażą Leśną

W siedzibie KaOSG zostało podpisane porozumienie o współdziałaniu i wzajemnej współpracy pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie.
Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do wzajemnego przekazywania bieżących informacji, prowadzenia wspólnych działań w strefie nadgranicznej, wzajemnego udzielania pomocy na rzecz ochrony granicy państwowej oraz zabezpieczania surowców i produktów gospodarki leśnej, a także prowadzenia wspólnych szkoleń.Treść porozumienia osobiście sygnowali Komendant KaOSG ppłk SG Stanisław Laciuga oraz Dyrektor RDLP w Krakowie Pan Jan Kosiorowski.

Na mocy porozumienia funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) KaOSG oraz funkcjonariusze z placówek SG w Tarnowie oraz Zakopanem, będą pełnić służby w ramach współdziałania z nadleśnictwami z: Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Gorlic, Gromnika, Krościenka, Krzeszowic, Limanowej, Łosia, Miechowa, Myślenic, Nawojowej, Niepołomic, Nowego Targu, Piwnicznej oraz Starego Sącza.Tym samym zwiększy się częstotliwość wspólnych patroli Straży Granicznej ze Strażą Leśną na terenie województwa małopolskiego.

opr. s/

źródło: KaOSG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl