Aktualności
Czwartek, 15 września 2016 19:22

Wicepremier Gliński z wizytą w Krakowie (zdjęcia)

W Sali Głównej Pałacu Krzysztofory w Krakowie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podpisał umowy o dofinansowanie projektów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Projekty zgłoszone przez te placówki uzyskały dofinansowanie ze środków VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa uzyskało dofinansowanie na remont swojej siedziby głównej. Tytuł tego projektu to: „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”.

W ramach inwestycji wykonane zostaną modernizacja i remont wszystkich kondygnacji tzw. skrzydła wschodniego Pałacu Krzysztofory (piwnice, I, II, III piętro i poddasze) wraz z instalacjami i sieciami. Zakupione zostanie również wyposażenie multimedialne i pozostały sprzęt, niezbędny do wprowadzenia w tej części pałacu nowej, wieloaspektowej wystawy stałej (oferta skupiona wokół wiodącego bloku tematycznego "Teraz Barok, czyli Pałac Krzysztofory otwiera podwoje") oraz bogatego programu edukacyjno-kulturowego.

Prace te będą zwieńczeniem przeszło dziesięcioletnich starań muzeum o przywrócenie zabytkowego pałacu do stanu dawnej świetności oraz nadanie mu wszelkich funkcjonalności, jakie powinna posiadać nowoczesna instytucja muzealna. Efektem realizacji projektu ma być „muzeum kompletne” - czyli miejsce spotkania ze sztuką, ale także przestrzeń do zabawy, dyskusji i nauki.

Koszt całkowity projektu wynosi ponad 42 mln zł, dofinansowanie unijne to blisko 30 mln zł. Realizacja ma potrwać do maja 2020 r.

Kolejnym beneficjentem jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Dofinansowanie uzyskał złożony przez tę placówkę projekt: „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki”.

Głównym celem działań jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na rzecz rozwoju nowoczesnej oferty kulturalno- edukacyjnej. Muzeum zlokalizowane jest na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa zabytkowego zespołu zajezdni tramwajowej, w tym prace polegające na udostępnieniu dla zwiedzających piwnic, które dotychczas nie były dostosowane do prowadzenia działalności kulturalnej. Dodatkowo wykonana zostanie kompleksowa konserwacja trzech zabytkowych tramwajów, modernizacja wystaw stałych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Całkowity koszt projektu przekracza 40 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania to ponad 28 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca 2021 r.

Tomasz Cichocki
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl