Aktualności
Poniedziałek, 18 lutego 2019 22:14

Węzeł oświęcimski poprawi bezpieczeństwo powodziowe

Istotnym celem inwestycji jest zabezpieczenie przed konsekwencjami powodzi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto blisko 12 tys. osób zostanie objętych ochroną przed powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego.
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w maju 2018 roku złożył wniosek aplikacyjny, by pozyskać blisko 72 mln zł na realizację inwestycji. Pieniądze zostaną przeznaczone na roboty budowlano-montażowe, pełnienie nadzorów podczas realizacji inwestycji, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zakup urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu, informację i promocję oraz pomoc techniczną.

Planowane jest wykonanie sześciu zadań, zlokalizowanych na terenie gmin Oświęcim, Chełmek, Babice, Libiąż i Alwernia. Projekt posiada pozwolenie na realizacje inwestycji.

Dzięki temu zabezpieczymy tereny zalewowe i mienie mieszkańców na wypadek powodzi

- wyjaśnił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Budowa, przebudowa lub modernizacja urządzeń wodnych przyczyni się do ochrony i zmniejszenia skutków powodzi. Inwestycja zgodnie z mapami zagrożenia ryzykiem powodziowym pozwoli na ochronę 32,66 km2 powierzchni zagrożonych powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego.


Autor: Biuro Prasowe UMWM
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl