Kopalnia
Aktualności
Czwartek, 8 marca 2018 09:20

W Krakowie obradowały Rady Seniorów z całej Polski

Działacze senioralni z całego kraju spotkali się w Krakowie na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów.
Dyskutowano o pracy gminnych rad seniorów, problemach, z którymi borykają się one na co dzień, a także o osiągnięciach i dobrych praktykach. Chcieli, żeby ich głos dotarł zarówno do opinii publicznej, jak i władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli. Przybyło około 300 uczestników z kilkudziesięciu miast i gmin w Polsce.

Tematem przewodnim II Kongresu była powszechność gminnych rad seniorów i to, jaką rolę mogą one odegrać w pracy na rzecz większego upodmiotowienia ludzi starszych i włączenia ich w życie obywatelskie kraju. Obrady były poświęcone najważniejszym sprawom i problemom osób starszych – ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, aktywności fizycznej i społecznej starszego pokolenia.

Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, które – przypomnijmy – zostało powołane w Krakowie w 2015 r., z inicjatywy Rady Krakowskich Seniorów. Organizacja stawia sobie następujące cele: upowszechnianie demokratycznego wyłaniania rad seniorów, wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach seniorów, podniesienie rangi rad seniorów, wpływ na poziomie każdej gminy na zakres obowiązków i uprawnień rad seniorów, likwidacja barier i utrudnień w pracy rad seniorów. W 2016 r. odbył się w Krakowie I Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Tomasz Cichocki i materiały prasowe

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl