Kopalnia
Aktualności
Sobota, 9 marca 2013 14:06

W Bratysławie podpisano umowę o współpracy polskiego i słowackiego Komitetu Olimpijskiego

Z dwudniową roboczą wizytą przebywała w Bratysławie delegacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego z prezesem Andrzejem Kraśnickim i sekretarzem generalnym Adam Krzesińskim na czele oraz posłanką Jagną Marczułajtis - przewodniczącą komitetu aplikacji Kraków 2022 i Magdaleną Sroką - wiceprezydent Krakowa.
Kulminacyjnym punktem wizyty przedstawicieli PKOl było podpisanie dziś, w południe - ramowej umowy o współpracy obu narodowych komitetów. W dokumencie, podpisanym przez Františka Chmelŕra (prezydent SKol) i Jozefa Libę (sekretarz generalny SKOl) ze strony słowackiej oraz Andrzeja Kraśnickiego i Adama Krzesińkiego wyrażony jest wspólny zamiar udzielenia poparcia miastu Kraków, pragnącemu ubiegać się o przyznanie mu roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022.

Porozumienie szczegółowo określa zadania, jakie w procedurze aplikacji muszą być zrealizowane i wyznacza dla nich bardzo konkretne ramy czasowe. Wymienia także warunki jakie muszą być spełnione by Polski Komitet Olimpijski mógł zgłosić do MKOl nazwę miasta aplikującego (chodzi m.in. o gwarancje władz państwowych i samorządowych, także w zakresie sfinansowania procedury kandydowania).

Zgodnie z zapisami podpisanej w sobotę umowy „bazą” igrzysk w roku 2022 będzie miasto Kraków i to ono zaproponuje szczegółową lokalizacje miejsc rozgrywania zawodów w poszczególnych dyscyplinach.

Przypomnijmy, że Nowy Targ "wyraził aprobatę dla inicjatywy organizacji przez miasto Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.. Zakopane poszło dalej - chce być miastem gospodarzem ZIO .

Według założeń - olimpijskie turnieje hokeja na lodzie mężczyzn i kobiet oraz narciarstwa alpejskiego - rozegrane będą na Słowacji.

Dla potrzeb tzw. „procedury przetargowej” prowadzonej przez MKOl oba komitety narodowe powołają własne komitety koordynacyjne, następnie – także wspólny komitet koordynujący przygotowania do przedstawienia w MKOl kandydatury. Gdyby w lipcu 2015 r. na sesji w Kuala Lumpur Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał prawo goszczenia uczestników igrzysk 2022 Krakowowi – komitety te przekształciły by się w odpowiednie komitety organizacyjne. Formalne zgłoszenie przez PKOl do MKOl nazwy miasta aplikującego musi nastąpić, po spełnieniu kilku innych warunków szczegółowych określonych przez MKOl (m.in. deklaracji zgodności ze Światowa Agencja Antydopingową WADA), przed dniem 14 listopada br.

- Wczoraj, nasza delegacja odbyła ciekawe spotkanie ze słowackim Ministrem Edukacji, Nauki i Sportu – Dušanem Čaplovičem, omawiając ideę Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 oraz zapoznając się ze strukturą sportu w tym kraju i sposobami zarządzania nim, poszukując obszarów, na których Polska i Słowacja mogłyby zacieśnić sąsiedzkie kontakty. Prezes Kraśnicki poinformował gospodarza o przebiegu niedawnych obrad „Okrągłego stołu polskiego sportu” i nadziejach jakie nasz ruch sportowy wiąże z pracami tego gremium. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo Słowackiego Komitetu Olimpijskiego. Przedstawiciele PKOl zostali także przyjęci przez nadburmistrza (prezydenta) słowackiej stolicy – Milana Ftačnika, który przekazał gościom informacje na temat sportowej infrastruktury Bratysławy oraz pozycji stołecznych klubów i organizacji kultury fizycznej na sportowej mapie kraju - informuje Andrzej Walczak z Biura Poselskiego Jagny Marczułajtis.

s/ zdj. Biuro Posłanki Marczułajtis
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl