kolidują z realizowanym projektem unijnym. Samorząd naraził się na konsekwencje finansowe z obu stron. Albo zapłaci karę, albo odda dofinansowanie unijne." /> UG Czorsztyn znalazł się między młotem, a kowadłem. "Za co karać Gminę, za jej zaradność i gospodarność?" • malopolskaonline.pl
Aktualności
Poniedziałek, 12 sierpnia 2013 13:10

UG Czorsztyn znalazł się między młotem, a kowadłem. "Za co karać Gminę, za jej zaradność i gospodarność?"

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn, zamieszczona została informacja na temat segregacji odpadów w gminie i kłopotów, jakie mają samorządowcy w związku z wprowadzeniem nowej ustawy "śmieciowej", której przepisy kolidują z realizowanym projektem unijnym. Samorząd naraził się na konsekwencje finansowe z obu stron. Albo zapłaci karę, albo odda dofinansowanie unijne.
"Gmina wykazała inicjatywę i po dziś dzień gospodarka odpadami funkcjonuje bardzo dobrze. To Gmina Czorsztyn powinna być stawiana za wzór do naśladowania przez inne gminy, a wygląda na to, że za dotychczasowe proekologiczne działania zostanie ukarana..." - czytamy w krótkim oświadczeniu.

Jak wyjaśnia UG - organizacja zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Czorsztyn rozpoczęła się już w 1994 r. Zakład Gospodarki Komunalnej sprowadzał po cenie hurtowej pojemniki na odpady umożliwiając mieszkańcom ich zakup. Po kilku latach zaczęto wprowadzać segregację odpadów. "Początki nie były łatwe, jednakże mieszkańcy wykazali dużo wyrozumienia i chęci współpracy z tutejszym Zakładem Gospodarki Komunalnej we wdrażaniu nowych zasad, rozumieli konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz potrzeby dbania o środowisko" - przypomina samorząd.

Pod koniec marca 2010 r. gmina otrzymała dofinansowanie w ramach projektu p.n. "Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn". Całkowita wartość projektu to ok. 856 tys. zł, w tym dofinansowanie 721 tys. Warunki umowy obowiązują do kwietnia 2017 r.

Gmina wyjaśnia: "Otrzymane dofinansowanie w znacznym stopniu umożliwiło na większą skalę prowadzenie segregacji poprzez: zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów, zakup ciągnika z przyczepą, zakup 15 kontenerów, wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami, organizację konkursów dot. wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół, artykuły promocyjne w prasie, broszury promocyjne, plakaty, zakup worków na odpady segregowane (szkło, plastik, papier), zakup harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców.

W związku z wejściem w życie nowej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zobowiązującej do selektywnej zbiórki i konieczność zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych, Gmina znalazła się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w sytuacji przeprowadzenia przetargu i wyłonienia podmiotu odbierającego śmieci innego, niż ZGK nastąpi przerwanie ciągłości projektu (kończącego się w kwietniu 2017 r.) w takiej sytuacji Gmina musiałaby zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w kwocie, wynoszącej 971 407,24 zł (na dzień 1 lipca 2013 r.). W sytuacji natomiast, gdy Wójt zlecił odbiór śmieci ZGK przy użyciu tego samego sprzętu i ludzi, co dotychczas, ale bez przetargu, na Gminę może zostać nałożona kara w wysokości od 10 do 50 tys. zł."

Samorząd z goryczą zadaje pytanie - "za co karać Gminę, za jej zaradność i gospodarność?"

Gmina Czorsztyn była pierwszą gminą na Podhalu, która wprowadziła w życie selektywną zbiórkę odpadów, na długo przed wprowadzeniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w obecnej formie. Była nagradzana w wielu konkursach m.in. w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szklana Statuetka”, w 2004 r. w konkursie „o puchar recyklingu”, w 2007 r. otrzymała tytuł „Najbardziej Proekologiczna Gmina Małopolski”, zdobyła II miejsce w konkursie „Gmina Lider Selektywnej Zbiórki 2010 – 2011”.

opr.s/ zdj. UG Czorsztyn
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl