Festiwal Kiepury
Aktualności
Czwartek, 22 lipca 2021 08:37

Trzy warianty obwodnicy Limanowej

Projektanci, których zadaniem jest przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej dla obwodnicy Limanowej przygotowali trzy warianty nowego przebiegu DK28.
Dokumenty są już dostępne. Można się z nimi zapoznać i wyrazić swoją opinię, natomiast spotkania mieszkańców z projektantami zaplanowano na początek sierpnia 2021 r. Obwodnica Limanowej w ciągu DK28 powstanie w ramach Programu 100 obwodnic.

Spotkania informacyjne
Z uwagi sytuację epidemiczną w kraju związaną z koronawirusem spotkania z mieszkańcami odbędą się w formie indywidualnej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę, w wyznaczonych poniżej terminach. Umawiać można się do 31 lipca 2021 r.
Na spotkanie indywidualne można się umawiać z wykonawcą pod nr: +48 532 950 087
Terminy spotkań indywidualnych:
- 05.08.2021 r., godz. 12:00 – 18:00 (przerwa 15:00 – 15:30)
- 06.08.2021 r., godz. 09:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30)

Spotkania informacyjne będą się odbywać budynku Urzędu Miasta Limanowa w sali konferencyjnej

Po zapoznaniu się z dokumentami każdy może wybrać wariant, zgłaszać wnioski i opinie za pomocą komunikacji elektronicznej: telefonu, maila a także korespondencji tradycyjnej. Przekazane sugestie będą przeanalizowane pod kątem możliwości i zasadności wprowadzenia zmian do projektu.

Warianty obwodnicy Limanowej
Przygotowane zostały trzy warianty przebiegu obwodnicy. Wszystkie są poprowadzone po stronie południowo - wschodniej Limanowej. Kryteriami, która brano pod uwagę przy wyznaczaniu przebiegów trasy było ominięcie obszarów zwartej zabudowy i zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania drogi na życie mieszkańców.

Wariant 1 (odcinek o długości ok. 5,8 km)

Wariant 1 zlokalizowany jest w większości na terenie miasta Limanowa, oprócz odcinka o długości 300 m, który jest na obszarze gminy Limanowa. Rozpoczyna się w ciągu ul. Krakowskiej włączając się do istniejącej DK28 (kierunek Rabka-Zdrój). Na początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do miasta Limanowa, przechodząc przez pola i tereny częściowo zalesione. Przecina ulicę Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego. Następnie przekracza potok Starowiejski, wiaduktem drogowym przebiega nad ciekiem i drogą powiatową (ul. Józefa Marka) i wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Dalej trasa kieruje się na wschód i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza oraz Żwirki i Wigury. W dalszym przebiegu przecina potok Jabłoniec i krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejską, Jabłoniecką i Walecznych, by włączyć się do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki).

Wariant 2 (odcinek o długości ok. 7,3 km)

Wariant 2 przebiega na terenie miasta i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do wariantu 1 na początku przebiegu zmierza w kierunku południowo - zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecina drogę gminną. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo – wschodni, krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega głównie pola z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie obwodnica skierowana jest na południowy wschód, w stronę wariantu 1. Przekracza wiaduktem rzekę Sowlinę i dalej w obrębie zabudowy mieszkalnej ma zbliżony przebieg do pozostałych wariantów i włącza się do DK28 (ul. Kościuszki).

Wariant 3 (odcinek o długości ok. 8,6 km)

Wariant 3 położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Jest wariantem najdłuższym i najbardziej odsuniętym od centrum miasta. Przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 4+300 jest taki sam jak w wariancie 2. Następnie wariant 3 oddala się od wariantów 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim i jest przesunięty w tym przebiegu względem dwóch pozostałych wariantów o około 700 m, omijając gęstą zabudowę mieszkaniową. Dalej przesuwa się na północny wschód, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantów 1 i 2, by włączyć się do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki).

Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

Powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Umowa na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową dla budowy obwodnicy Limanowej, w ciągu drogi krajowej nr 28, została podpisana 12 października 2020 r. z firmą IVIA S.A. Wykonawca ma także uzyskać decyzję środowiskową (DŚU). Złożenie wniosku o wydanie DŚU planowane jest w sierpniu 2022 r. Koszt prac dokumentacyjnych wynosi 4 mln 182 tys. zł.


mat. prasowe GDDKiA
TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl