Aktualności
Czwartek, 19 marca 2020 12:06

Trwają prace przy budowie tunelu

Mimo zagrożenia koronawirusem trwają prace na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała, gdzie budowany jest dwunawowy tunel. Prowadzone są roboty zarówno w nitce prawej jak i nitce lewej. Wykonywane są zbrojenia i betonowanie obudowy stałej, nisze hydrantowe, sygnalizacyjno-alarmowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy tunelami
Wszystkie prace odbywają się w zgodzie z zaleceniami dotyczącymi zabezpieczenia przed koronawirusem.

Wykonywane są zbrojenia i betonowanie obudowy stałej, nisze hydrantowe, sygnalizacyjno-alarmowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy tunelami, z zastosowaniem środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa.

W prawej, wydrążonej już na wylot nitce tunelu wykonywane są kolejne segmenty obudowy stałej, zarówno spągu, na którym powstanie droga, jak i kaloty czyli boków i sufitu. Są to prace zbrojarskie i betonowanie. Wydrążono 1709 m nitki lewej. Tutaj prowadzone są prace przy obudowie tymczasowej, ale także i stałej. W niszach hydrantowych i sygnalizacyjno alarmowych już wydrążonych także prowadzone są prace zbrojarskie i betonowanie obudowy. Wydrążono już przejazd awaryjny pomiędzy dwoma nitkami tunelu pod górą Lubień Mały.

W każdej z nitek tunelu znajduje się 12 nisz hydrantowych oraz 12 nisz sygnalizacyjno-alarmowych.
Wykonane zostanie 10 przejść ewakuacyjnych natomiast w centralnej części tunelu, w rejonie zatok postojowych zlokalizowany jest 1 przejazd awaryjny. Przejazd ten umożliwi ewakuację pojazdów z jednej nitki do drugiej w przypadku zaistnienie takiej potrzeby.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wykonawca przesłał do GDDKiA listę podjętych działań na budowie oraz swojej siedzibie :
- Już w lutym Astaldi S.p.A wdrożyło specjalne procedury mające ograniczyć proliferacje wirusa SARS-CoV-2.
- Przestrzenie wspólne oraz sanitariaty wyposażono w płyny do dezynfekcji rąk (przy wejściach do biur, w toaletach, oraz jadalniach) a kuchnie wyposażono w płyny do naczyń o działaniu dezynfekującym.
- Przekazano Informacje o sposobach zachowania higieny osobistej oraz charakterystyce zagrożenia (ulotki n/t prawidłowego mycia rąk, informacje GIS) .
- Przekazano informacje o numerach alarmowych, rekomendacji pozostania w domu w razie objawów grypowych, a w przypadku spełnienia warunków GIS, kontaktu z lokalną inspekcją sanitarną (wprowadzono dyżury polskich pracowników, by na wszelki wypadek mogli pomóc zagranicznym kolegom w kontakcie z tymi instytucjami).
- Wprowadzono zakaz realizacji podróży służbowych z użyciem transportu zbiorowego.
- Zawieszono wyjazdy do domów pracowników pochodzących z obszarów objętych epidemią.
- Rekomendowano ograniczenia podróży oraz uczestniczenia w dużych skupiskach ludzi.
- Raportowanie wszelkich podejrzanych zdarzeń do centrali firmy.
- Dokumentowanie występujących utrudnień w funkcjonowaniu firmy, spowodowanych działaniami prewencyjnymi wprowadzanymi na świecie w związku z SARS-CoV-2.
materiały prasowe GDDKiA
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl