Aktualności
Piątek, 17 kwietnia 2015 10:11

Szczawnica w Systremie Informacji Przestrzennej

Miasto i Gmina Szczawnica przystąpiło do realizacji Systemu Informacji Przestrzennej, który zapewni łatwy dostęp do zbiorów danych przestrzennych, m. in. dla dokumentów planistycznych oraz usług z nimi związanych, w tym wyszukiwania, przeglądania i pobierania.
Internetowy portal mapowy przeznaczony będzie do publikowania części graficznych i opisowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, numeracji porządkowej, form ochrony przyrody, występujących na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz innych informacji przestrzennych.

Jego podstawowym celem będzie ułatwienie dostępu do przedmiotowych dokumentów, wygodnego przeglądania ich zawartości przez mieszkańców i potencjalnych inwestorów oraz lokalizowania wybranego fragmentu planu, studium na podstawie numerów działek ewidencyjnych.

W ramach zadania zostanie wykonana również Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Szczawnica, która będzie posiadać QR Code, umożliwiający „wczytanie” mapy na urządzeniach mobilnych.

Mapa będzie zawierać warstwy tematyczne m. in. szlaki turystyczne, rowerowe, konne, ścieżki pieszo-rowerowe, promenada spacerowa, szlaki Papieskie, trasy nordic walking, a także lokalizację i opis obiektów użyteczności publicznej, komunikacji zbiorowej, kultu religijnego, bazy noclegowej oraz atrakcji turystycznych. Umożliwiać będzie wyszukiwanie obiektów i przeglądanie ich atrybutów, generowanie poglądowych wydruków a także pomiar odległości pomiędzy punktami zlokalizowanymi na mapie.

- Zawarte w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Szczawnica informacje oraz generowane z niego wydruki nie będą stanowić dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Będą one miały wyłącznie charakter poglądowy i będą mogły być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych - mówi Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

źródło: UMiG Szczawnica

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl