Aktualności
Wtorek, 28 maja 2013 23:42

Szczawnica: stypendia zostały przyznane, umowy podpisane

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda powołał komisję weryfikującą wnioski złożone w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012r. - Miasto zabezpieczyło w budżecie środki, aby wesprzeć młodych sportowców, dlatego też zawodnicy oraz kluby sportowe mają w tym roku po raz pierwszy możliwość uzyskać stypendium - mówi burmistrz.
Komisja zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb i przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe rozpatrzyła osiemnaście złożonych podań.

Według regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej, stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który mieszka na terenie Szczawnicy i nie jest członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie innej gminy.

Wysoki wynik sportowy to medal olimpijski, mistrzostwa Świata czy Europy, jak również medal mistrzostw Polski. Wysokość ewentualnego stypendium zależy zarówno od zajętego miejsca, jak również od tego - czy wynik został osiągnięty w kategorii seniora, czy juniora. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę kwot przypadających za poszczególne osiągnięcia.

Regulamin stypendiów miał na celu zachęcić naszych zawodników do stałego reprezentowania naszego klubu Sportowego Pieniny. Stąd zapisy, dotyczące reprezentowania klubu i miejsca zamieszkania. - Na mój wniosek jest odstępstwo od tej zasady, gdzie jako burmistrz mogę w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej przyznać stypendium zawodnikowi będącemu członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie innej gminy. Zapis ten jest podyktowany aktualną sytuacją, gdzie nasi mieszkańcy reprezentują inne kluby, ale zarazem reprezentują Szczawnicę, czego przykładem może być chociażby Mateusz Polaczyk – wyjaśnia burmistrz Niezgoda.

Stypendia zostały przyznane sześciu zawodnikom, którzy uzyskali odpowiednie osiągnięcia sportowe i spełniali warunki regulaminu. Należą do nich: Dominik Węglarz, Grzegorz Majerczak, Michał Wiercioch, Kwiatek Grzegorz, Mateusz Polaczyk i Rafał Polaczyk. Najniższe stypendium wynosi 1 200 zł a najwyższe 12 000zł rocznie. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 28 800 zł.

Stypendia będą wypłacane z wyrównaniem za pięć miesięcy (czyli od początku roku). Pozostałe wnioski, które zostały złożone nie kwalifikowały się do przyznania stypendium ze względów formalnych.

- W przypadku przyznania stypendium sportowego zasady są bardzo czytelne. Konkretny wynik powoduje, że gratyfikacja finansowa jest udzielana. Głównym celem tej inicjatywy jest stała pomoc dla wybitnych sportowców w przygotowywaniu się do kolejnych zawodów, a tym samym dalszy wzrost osiągnięć sportowych. Myślę, że możemy czuć się dumni, że właśnie w Szczawnicy rozwinęli się tak wybitni sportowcy, są oni dowodem na to, że praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, kim naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na jakich wyglądamy - podsumowuje Grzegorz Niezgoda.

UMiG Szczawnica, opr.s /
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl