Aktualności
Środa, 9 lipca 2014 00:34

Szczawnica nie zgadza się na sprzedaż majątku Polskim Kolejom Górskim. "Zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa"

"Samorząd Miasta i Gminy Szczawnica nie był zapoznawany z dalszymi działaniami zarówno dotyczącymi prywatyzacji PKL S.A jak i działaniami związanymi z utworzeniem spółki PKG S.A i mechanizmami związanymi z jej funkcjonowaniem i strukturą właścicielską" - pisze burmistrz Szczawnicy do wojewody i negatywnie opiniuje wniosek PKG o zgodę na zakup nieruchomości przez cudzoziemca.
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się do władz Szczawnicy o wyrażenie opinii w sprawie "wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, wszczęte na wniosek Polskie Koleje Górskie S.A z siedzibą w Zakopanem".

Burmistrz Grzegorz Niezgoda mówi "nie".

Kapitał zagraniczny spółki akcyjnej Polskie Koleje Górskie mającej siedzibę w Zakopanem - pochodzi w 99,77 % z Luksemburgu.

W piśmie do wojewody małopolskiego burmistrz argumentuje: "w pierwszej kolejności należy wskazać, że wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica może spowodować zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz zagrożenie porządku publicznego. Nieruchomości położone na terenie Miasta i Gmina Szczawnica objęte wnioskiem - są położone w strefie nadgranicznej i mają znaczenie strategiczne, co niejednokrotnie było szczególnie argumentowane przez poprzedniego właściciela, czyli Polskie Koleje Państwowe na etapie zbierania ofert kupna spółki PKL. Sprzedaż spółce z kapitałem zagranicznym była szeroko komentowana i negowana przez odpowiednie strony postępowania jako zagrożenie dla dalszego funkcjonowania spółki PKL".

Jak dodaje samorządowiec - sam sposób w jaki spółka PKG SA zamierza przejąć wskazane we wniosku ze stycznia br. nieruchomości budzi poważne zastrzeżenia.

"Z treści wniosku wynika, że akcjonariuszami spółki PKG S.A. są:
1/ ALTURA S.a.r.l spółka z o.o. utworzona na podstawie prawa luksemburskiego, mająca swą siedzibę w Luksemburgu posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A . 1 723 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 172 300 000 zł co stanowi 99,77 % akcji / głosów/ na Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
2/ Gmina Kościelisko posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 25 000 zł co stanowi 0,014 % akcji / głosów/ na Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
3/ Gmina Zakopane posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -3250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 325 000 zł co stanowi 0,19 % akcji / głosów/ na Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
4/2/ Gmina Poronin posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 25 000 zł co stanowi 0,014 % akcji / głosów/ na Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
5/Gmina Bukowina Tatrzańska posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 25 000 zł co stanowi 0,014 % akcji / głosów/ na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

W okresie kilku ostatnich miesięcy po ogłoszeniu rozstrzygnięć związanych z prywatyzacją Polskich Kolei Linowych samorząd Miasta i Gminy Szczawnica nie był zapoznawany z dalszymi działaniami zarówno dotyczącymi prywatyzacji PKL S.A jak i działaniami związanymi z utworzeniem spółki PKG S.A i mechanizmami związanymi z jej funkcjonowaniem i strukturą właścicielską, a tym samym nie posiada wiedzy na temat postanowień statutu spółek ani tego w jaki sposób Gminy będące udziałowcami spółki PKG S.A. mają wpływ na późniejsze decyzje spółki dotyczące nieruchomości które stanowią ich majątek. Z doniesień medialnych wynika, że wpływ gmin udziałowców PKG na dalsze funkcjonowanie stacji narciarskich ogranicza się jedynie do infrastruktury położonej na terenie Zakopanego bez szczególnych dodatkowych uwarunkowań dotyczących dalszego rozwoju, czy chociażby funkcjonowania stacji narciarskiej położonej w Szczawnicy na górze Palenica, co z naszej perspektywy może mieć kolosalne znaczenie gdyż dalszy rozwój Miasta i Gminy Szczawnica jest w znacznej mierze uzależniony od funkcjonowania tej stacji narciarskiej".

Burmistrz Niezgoda dodaje, że część działek wskazanych we wniosku (położonych w Szczawnicy) jest objęta postępowaniem administracyjnym dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji dot. przejęcia przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka Zdrój, Szczawnica i Żegiestów Zdrój na własność Państwa. Obecnie stronom postępowania została doręczona skarga kasacyjna z dnia 30 maja br. wniesiona przez PKL. Zgodnie z przepisami - "nie można sprzedać nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia majątku przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego".

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl