Aktualności
Wtorek, 21 maja 2013 19:56

Szczawnica: Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

We wtorek w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w 2013 roku.
Podpisanie umów poprzedzone zostało prezentacją działań organizacji pozarządowych w oparciu o planowane do realizacji zadania publiczne, na które przyznane zostało tegoroczne dofinansowanie.

Umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych podpisali: burmistrz Grzegorz Niezgoda oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji pozarządowych, którym udzielono w ramach otwartego konkursu ofert dotacje.

Wsparcie finansowe na łączną kwotę 33.000,00 zł otrzymało 7 organizacji pozarządowych. W zakresie obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan otrzymał kwotę 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „X Góralski Festyn Rodzinny”, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek uzyskało wsparcie finansowe „VII Pienińskiego Festiwalu Kultur Górskich – Łemków, Rusnaków i Górali” w kwocie 5.000,00 zł natomiast Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy przy udzielonym wsparciu finansowym w wysokości 2.500,00 zł realizować będzie nowatorski projekt promocji sztuki ludowej pn. „Dziedzictwo Szczawnickich Górali”.

Zadanie publiczne w ramach obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” realizować będzie Klub Sportowy „Pieniny”, który na zadanie pn. „Kajakarstwo – sposób na aktywny wypoczynek” otrzymał dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł, Klub Sportowy „Jarmuta”, który uzyskane wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł przeznaczy na organizację dni sportu dla mieszkańców Szczawnicy i zawodników piłkarskiego klubu, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy, które przy wsparciu finansowym 3.000,00 zł zorganizuje „Spartakiadę osób niepełnosprawnych – Szczawnica 2013”.

Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy w ramach podpisanej umowy otrzymała kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie wśród młodzieży z terenu miasta i gminy Szczawnica zagadnień ochrony przeciwpożarowej”.

- Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań, które wzbogacają ofertę sportową, kulturalną oraz mogą przyczynić się do promocji Miasta i Gminy Szczawnica na arenie krajowej. Wśród dofinansowanych wydarzeń jest wiele takich, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w naszym mieście. Wśród nich nie sposób wymienić organizowanego już po raz dziesiąty „Góralskiego Festynu Rodzinnego”, „Spartakiady osób niepełnosprawnych” czy też zadania realizowanego przez Klub Sportowy Pieniny pn. „Kajakarstwo – sposób na aktywny wypoczynek - mówił burmistrz Szczawnicy.

Należy przypomnieć, że wyłoniony w drodze konkursu podmiot – organizacja pozarządowa - zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Szczawnica. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto do umieszczania logo Zleceniodawcy, w tym przypadku herbu Miasta i Gminy Szczawnica, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz na zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

- Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy podpisali dziś umowy, oraz tym, którzy podpiszą je w najbliższym czasie. Środki, które przeznaczamy na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica będą wsparciem dla państwa codziennych statutowych działań - powiedział na zakończenie spotkania Grzegorz Niezgoda.

Z powodu nieobecności przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisana zostanie w innym terminie.

źródło: UMiG Szczawnica
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl