Aktualności
Czwartek, 25 grudnia 2014 12:15

System ratownictwa w Małopolsce - pozytywnie oceniony przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania organizacyjne i nadzorcze wojewody małopolskiego dotyczące systemu ratownictwa medycznego.
Jak czytamy w najnowszym raporcie, mieszkańcy Małopolski mają zapewnioną pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego, w możliwie jak najkrótszym czasie. Ważną zmianą było zlikwidowanie 20 dyspozytorni i utworzenie w ich miejsce dwóch zlokalizowanych w Krakowie i w Tarnowie. Zgodnie z oceną NIK-u takie działanie jest „efektywne i oszczędne, sprzyjające sprawnej koordynacji akcji ratowniczych”.

Plan pilotażowy, realizowany w Małopolsce, nie wpłynął negatywnie na pracę ratowników medycznych. Dyspozytornie „należycie wykonywały zadania, bezzwłocznie dysponując poszczególne Zespoły Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia”. Osiągnięto też „szybkie udzielenie pomocy i sprawną koordynację działań ratunkowych w przypadku zdarzeń masowych”.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała też pracę wojewody małopolskiego jako organu nadzorczego: „Nadzór ten prowadzono poprzez bieżący monitoring oraz kontrole w poszczególnych jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli małopolskiego planu pilotażowego NIK wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych „o zintensyfikowanie działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie w całym kraju jednolitego, kompatybilnego systemu informatycznego, zapewniającego właściwą współpracę pomiędzy województwami w zakresie dysponowania Zespołami Ratownictwa Medycznego”.

Całość raportu dostępna jest na stronie NIK-u (http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lkr~p_14_085_201412231019~01,typ,kk.pdf).

zdj. Michał Adamowski

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl