Aktualności
Niedziela, 31 grudnia 2017 22:12

Święto patronalne Sióstr Nazaretanek (zdjęcia)

- Kończy się rok tak głęboko maryjny i zaczyna się nowy, który chcemy przeżyć odkrywając w sobie te dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Chcemy żyć tymi darami właśnie po to, aby tym bardziej pod natchnieniem Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Mądrości rozumieć jak wielkie jest nasze powołanie na przybrane dzieci w Chrystusie Jezusie - mówił abp Marek Jędraszewski do krakowskich Sióstr Nazaretanek.
W domu prowincjalnym Sióstr Nazaretanek w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosił słowo podczas Nieszporów w dniu Najświętszej Rodziny.

Metropolita krakowski mówił o tym, jak wiele czasu musiało upłynąć, aby zrozumieć w pełni, kim jest Jezus Chrystus i kim jest Maryja, z której się On począł i narodził.

„Wiara chrześcijańska jest wiarą w Boski Logos, w Boską mądrość, poprzez którą Ojciec wszystko powołał do istnienia. Dlatego ta wiara domaga się rozumienia, a intelektualne zgłębienia niezmierzonej tajemnicy tego kim jest Jezus zaczęły się wraz z chrześcijaństwem".

Wraz z tym zaczęły się również spory, prowadzone niekiedy z ogromną zaciekłością, kończące się nawet podziałami czy herezjami. „Tak było też na przełomie IV i V wieku, kiedy patriarcha Konstantynopola Nestoriusz zaczął głosić teorię o tym, że Jezus, Bóg i Człowiek to istota, w której jest szczególne pęknięcie. Boskie Słowo, mające z jednej strony Boską naturę, a z drugiej ludzka osoba przyjmująca ludzką naturę".

Przeciwko temu sposobowi rozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa wystąpił ówczesny chrześcijański świat w 431 roku podczas soboru efeskiego. Wtedy sformułowano dogmat mówiący o tym, że jedna Boska osoba - Jednorodzony Boski Syn, ma Boską naturę i przyjął też naturę człowieka.

„Jedna osoba i dwie natury niemierzalne, każda mająca własną odrębność i specyfikę. To rozumienie, kim jest Jezus Chrystus sprawiło, że podczas soboru efeskiego przyznano Najświętszej Maryi Pannie tytuł Bożej Rodzicielki. Nie tylko Matki Człowieka - Jezusa Chrystusa, ale Matki Boga".

Od tej pory chrześcijański świat właśnie pod tym tytułem oddaje cześć Maryi. To sprawiło także, że w Rzymie powstała pierwsza bazylika Santa Maria Maggiore - Matki Boskiej Większej i właśnie od niej rozpoczął się kult Przenajświętszej Dziewicy, Bożej Rodzicielki, który rozszerzył się na cały zachodni chrześcijański świat.

„Wyrastamy z tej tradycji, z tej głębokiej wiary, że Ona, prosta dziewczyna z Nazaretu, Dziewica Przeczysta ma prawo być nazywana Matką Bożą. To sprawia także, że świat chrześcijański oddaje Jej szczególną cześć, że do Niej się zwraca w największych swoich potrzebach, troskach i niepokojach, że pod Jej Matczyny płaszcz nieustannie się ucieka. Uciekamy się pod Jej obronę, tworzymy coraz to nowe tytuły, którymi chcemy Ją obdarzyć, ale one wszystkie wypływają z tego, że Matka Bożego Syna to także nasza Matka".

Rok 2017 był głęboko związany z tajemnicą ciągłej obecności Matki Przenajświętszej w dziejach narodu polskiego i świata. To właśnie wtedy obchodzono 300. rocznicę ukoronowania obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 100. rocznicę objawień fatimskich.

Paulina Smoroń, zdj. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl