Aktualności
Sobota, 17 listopada 2018 13:00

Subregion tarnowski zmienia się dzięki środkom z UE

Nowe drogi, zakup ekologicznych autobusów, setki kilometrów tras turystycznych oraz liczne inwestycje wspierające zdrowie, ekologię, pracę i pomoc społeczną – to tylko niektóre z 1270 projektów jakie udało się zrealizować w subregionie tarnowskim dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.
Łącznie w ciągu ostatnich kilku lat do powiatu: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego trafiło ponad 2,5 mld złotych.
Jak komentuje Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego przyczyniły się do znacznego postępu cywilizacyjnego w tej części Małopolski.

To nie tylko nowe inwestycje, drogi i autobusy. Przede wszystkim, dzięki tym środkom udało się zaktywizować zawodowo tysiące mieszkańców subregionu, zachęcić do większej mobilności, zdobyliśmy również dodatkowe miliony na ochronę środowiska i likwidację tzw. niskiej emisji – mówi Sorys.

Działania w ramach środków unijnych realizowane były w następujących obszarach.

Nowoczesny transport i komunikacja

W realizacji jest ponad 48 kilometrów nowych dróg, 16 nowych systemów park and ride i bike and ride z ponad 800 miejscami postojowymi oraz ponad 300 miejscami dla rowerów. Ponadto na bieżąco kupowane są nowoczesne ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej (40).

Kultura i turystyka

Odnawianych jest ponad 200 kilometrów tras turystycznych, rewitalizowanych jest kilkadziesiąt obiektów zabytkowych, a także 31 obiektów o przeznaczeniu turystycznym. Z inwestycji w kulturalny i turystyczny potencjał regionu może skorzystać nawet 1,5 osób.

Ekologia i środowisko

W realizacji jest ponad 180 km nowych sieci wodnokanalizacyjnych, trwa usuwanie azbestu z prawie 500 budynków, trwa wymiana ponad 4 000 kotłów węglowych. Szacuje się, że na skutek prośrodowiskowych inwestycji spadnie emisja gazów cieplarnianych o 30.5 tysięcy ton.

Zdrowie, praca i pomoc społeczna i edukacja

Wsparcie otrzymają 2 szpitale i 2 zespoły opieki zdrowotnej, powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, pomoc dostanie ponad 5 000 osób zagrożonych wykluczeniem, oraz ponad 3 000 bezrobotnych, 17 placówek szkolnych zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

W rozbiciu na powiaty:

Powiat brzeski 256 umów na kwotę 338 milionów złotych
Powiat dąbrowski 163 umowy na kwotę 220 milionów złotych
Powiat tarnowski 431 umów na kwotę ponad 700 milionów złotych
Miasto Tarnów 321 umów na kwotę 1 miliarda złotych.


mat. prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl