Aktualności
Wtorek, 2 czerwca 2009 21:53

Sprzęt dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

- Jeśli popatrzymy na skalę inwestycji, które się dokonały w sądeckim szpitalu, i te przedsięwzięcia, które jeszcze są przed nami, to rzeczywiście możemy stwierdzić, że wartość przekazywanego dziś sprzętu nie jest pozycją dominującą, ale realizowane tutaj inwestycje o tyle mają znaczenie, o ile zostaną wzbogacone sprzętem na tak wysokim poziomie. Nie do przecenienia jest ten dar, i za te urządzenia - ratujące życie ludzkie - jestem, w imieniu własnym i samorządu województwa małopolskiego, bardzo serdecznie zobowiązany – dziękował wicemarszałek Leszek Zegzda darczyńcom reprezentującym Polsko – Włoską Fundację Promocji Zdrowia im. Św. Rafała w Krakowie
Na zaproszenie dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego, Artura Puszki, w uroczystym przekazaniu sprzętu medycznego uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Jan Golonka, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy szpitali, lekarze, ordynatorzy oraz personel.

Nowoczesną aparaturę przekazał, w imieniu Polsko – Włoskiej Fundacji Promocji Zdrowia im. Św. Rafała w Krakowie, Artur Zawierucha. Sprzęt, o szacunkowej wartości ok. 1 mln zł, został zakupiony po konsultacjach z lekarzami pracującymi w sądeckiej lecznicy.

Ofiarowana aparatura już pracuje na szpitalnych oddziałach: system monitorowania kardiologicznego wraz z centralą (Oddział Inter-Kardiologiczny), videokolonoskop z procesorem wizyjnym i źródłem światła, wózek – monitor, diatermia (Dział Diagnostyki Obrazowej – Pracownia Endoskopii), cardioscan 11, rejestrator holterowski, stacja analiz, aparat USG z Dopplerem (Oddział Chorób Wewnętrznych), aparat USG (Szpitalny Oddział Ratunkowy), stół operacyjny elektrohydrauliczny (Blok Operacyjny).

Poświęcenia urządzeń dokonał kapelan szpitala ks. Józef Wojnicki.

- Dar wpisuje się w proces unowocześnienia sądeckiego szpitala, u którego początków było zorganizowanie oddziału kardiologii na zasadach łączenia kapitału publiczno-prywatnego i na podobnej za sadzie stacji dializ, nowego szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału psychiatrycznego i w niedalekiej perspektywie oddziału onkologicznego – cieszył się dyrektor szpitala Artur Puszko.

Fot. Józef Augustyn

źródło: Urząd Marszałkowski w Krakowie

Reklama
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl