Aktualności
Środa, 11 lipca 2018 07:30

Spotkanie w województwie małopolskim w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W Kampusie Wielickim miało miejsce spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa.

Omawiano tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.

Przedstawiono wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową.

Oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań, do których zaliczyć należy:
- Program „Za Życiem”,
- Program „Rodzina 500+”,
- podwyższenie renty socjalnej,
- wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- nowe zasady obliczania ulgi rehabilitacyjnej,
- zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnienieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

opr.s/

źródło: Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl