Golemo
Aktualności
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 14:43

Spotkanie w sprawie korytarzy przebiegu dk 75 tzw. „Sądeczanki"

Dziś w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami, na którym zaprezentowane zostały dwa warianty A i B korytarzy przebiegu dk 75 tzw. „Sądeczanki”. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów zwrócili uwagę na fakt, że głos mieszkańców został przy projektowaniu w miarę możliwości uwzględniony.
W ciągu 2017 r. odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami i samorządami w gminach, wpłynęło 10 655 głosów w sprawie korytarzu przebiegu drogi, w tym : 1824 wypełnione ankiety, 880 wniosków indywidualnych i 7951 podpisów na wnioskach grupowych. Na postawie wniosków i sugestii mieszkańców i samorządów przeanalizowano 26 wariantów przebiegu korytarzy co wynosi 1800 km hipotetycznych dróg.

Poszukiwano przebiegów, które umożliwią spełnienie parametrów technicznych wymaganych dla drogi dwujezdniowej głównej przyspieszonej, na tle ukształtowania terenu, z uwzględnieniem terenów osuwiskowych oraz czynników społecznych. Podstawowym kryterium społecznym była minimalizacja wyburzeń budynków. Uwzględniano także wszelkie kolizje z terenami cennymi przyrodniczo. W wyniku analizy przebiegów 26 wariantów korytarzy wybrano dwa warianty do dalszych prac nad dokumentacją. Do wykonania są jeszcze m.in. badania geologiczne, inwentaryzacja przyrodnicza, analizy ekonomiczne i społeczne, po wykonaniu których przygotowana zostanie dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Projektowana droga o długości ok. 50 km ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, wjeżdżać na nią można będzie na skrzyżowaniach nie poprzez zjazdy indywidualne. Wykonane zostaną drogi dojazdowe, którymi odbywał się będzie ruch pomiędzy skrzyżowaniami.

Mapy z przebiegami wariantów korytarzy A i B dostępne są na stronie internetowej www.dk75.pl.

opr. s/ zdj. ilustracyjne

źródło: GDDKiA w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl