Golemo
Aktualności
Czwartek, 22 marca 2018 13:50

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebiegu S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice

Ponowne spotkanie w sprawie przebiegu S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 r, o godzinie 18.30, w Domu Kultury przy ul. Racławickiej 10, w Miechowie. Projektant i przedstawiciele GDDKiA Oddziału w Krakowie zaprezentują dwa dodatkowe warianty przebiegu trasy, które przygotowane zostały po przeanalizowanie ankiet wypełnianych przez mieszkańców biorących udział w poprzednim, styczniowym spotkaniu.
Osiem wariantów przebiegu S7 na ok. 5 km odcinku Miechów – Szczepanowice zostało zaprezentowanych i omówionych na spotkaniu , które odbyło się w Miechowie 29 stycznia 2018 roku. Po spotkaniu mieszkańcy mogli wypełnić ankiety. Złożone ankiety zostały przeanalizowane i projektant przygotował jeszcze dodatkowe dwa warianty przebiegu trasy, w taki sposób, aby zminimalizować ingerencję w istniejącą zabudowę.

Z uzupełniającą koncepcją wariantów przebiegu trasy można się zapoznać od dnia 22.03.2018r. na stronie internetowej http://s7-moczydlo-szczepanowice.pl/

Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic ( bez węzła Szczepanowice), długości ok. 23,3 km , podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne - 29.06. 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:
- dla części I granica województwa – węzeł Miechów : projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28.08.2018 r.
- dla części II tzw. „Poradowskiej” od węzła Miechów do węzła Szczepanowice (bez węzła) : uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej.

Mieszkańcy Poradowa zaskarżyli decyzję środowiskową do WSA. W konsekwencji fragment tego odcinka tzw. „Poradowski „ ( ponad 5 km ) został wyłączony z zakresu decyzji środowiskowej reformatoryjnej i dla niego trzeba uzyskać nową decyzję.

Po wyborze dwóch wariantów przebiegu trasy S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice przygotowane zostaną dokumenty i złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

55,6 kilometrowy odcinek S7 został podzielony na trzy części realizacyjne:
- I odcinek realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.
- II odcinek realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
- III odcinek węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.

opr. s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl