Golemo
Aktualności
Środa, 30 września 2020 17:52

Spotkanie Międzyregionalnej Grupy „Karpaty”

Marszałek Witold Kozłowski wziął udział w zdalnym spotkaniu Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów.
Uczestników spotkania powitał Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, przewodniczący Grupy. Podczas dyskusji podsumowano m.in. wydarzenia związane z utworzeniem piątej, dedykowanej Karpatom, Makroregionalnej Strategii. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski przedstawił możliwości i dodatkowe szanse na rozwój Karpat, które stwarza współpraca w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Obszarów Górskich Euromontana.

Województwo Małopolskie podejmuje różnorodne działania na rzecz rozwoju Karpat oraz poświęconej temu celowi współpracy w ramach regionalnych i lokalnych wspólnot. Służą temu m.in. prace Komisji ds. Strategii Karpackiej w Sejmiku Województwa, aktywny udział w pracach Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów, a także współdziałanie z innymi regionami, w szczególności Województwem Podkarpackim. Zakres działań obejmuje też projekty realizowane w obszarze transgranicznym ze środków UE w ramach programu Interreg Europa.

- Dostrzegamy równocześnie możliwości jakie daje uczestnictwo w międzynarodowych stowarzyszeniach zajmujących się tematyką związaną z obszarami górskimi. Jednym z najważniejszych jest Europejskie Stowarzyszenie Obszarów Górskich Euromontana. Dlatego podjęliśmy starania na rzecz przystąpienia do tego gremium, uchwałę w tej sprawie podjął 2 września br. Sejmik Województwa Małopolskiego - powiedział marszałek Witold Kozłowski i dodał: - Udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Obszarów Górskich Euromontana pozwoli nam między innymi na aktywny lobbing na rzecz przyjęcia Strategii Karpackiej, a następnie programu, który wdroży jej zapisy. Umożliwi też współpracę i wymianę doświadczeń z członkami Euromontany na rzecz rozwoju terenów górskich. Analiza podejmowanych działań oraz planów na przyszłość pokazuje dużą aktywność tego stowarzyszenia.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl