Aktualności
Środa, 2 lipca 2014 23:32

Solary w Szczawnicy

SZCZAWNICA. - Po zakończeniu innowacyjnego w Polsce programu związanego z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Miasta i Gminy Szczawnica, widać wyraźnie, że ekologia po prostu się opłaca, a na swój sposób wręcz odpłaca. Pora więc na kolejny krok w stronę odnawialnych źródeł energii i podjęcie próby pozyskania następnych środków finansowych dla naszych mieszkańców – zapowiada burmistrz Grzegorz Niezgoda.
Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności trzeba opracować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczawnica – dokument strategiczny sporządzony przez ekspertów, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznaczy on kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele i działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. W konsekwencji działania te powinny przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarze Szczawnicy, która jest gminą uzdrowiskową, a co za tym idzie, dbałość o wysoką jakość powietrza atmosferycznego jest jedną z kluczowych kwestii dla zrównoważonego rozwoju Uzdrowiska. Opracowanie i wdrożenie Planu jest poza tym podstawą i warunkiem do pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W tym celu władze Szczawnicy złożyły wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, czego efektem było zdobycie prawie 30 tyś zł na opracowanie Planu. Ogólny koszt wykonania tego dokumentu to kwota 35 tyś. zł więc pozostaje jedynie 5 tyś jako wkład własny miasta. „Najwięcej kosztują fachowe ekspertyzy i profesjonalne diagnozy do opracowania których konieczny jest specjalistyczny sprzęt. Na szczęście pokrycie 85% kosztów przez pozyskane środki pozwoli nam szybko i sprawnie opracować tak ważny dla miasta dokument” – podkreśla burmistrz Niezgoda.

Zakładane w Strategiach Rozwoju działania obejmują możliwość pozyskania środków finansowych na takie inwestycje jak np. montaż kolektorów słonecznych lub fotowoltaicznych (przetwarzanie energii słońca na prąd), budowę pomp ciepła (wykorzystanie temperatury ziemi do pozyskania energii), wytworzenie i wykorzystanie biomasy lub wymianę starych i małosprawnych pieców c.o. na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania.

- Podczas opracowywania Planu wykorzystamy konsultacje społeczne i zapytamy mieszkańców z jakiego źródła ekologii i sposobu jego wykorzystania chcieliby skorzystać. Doświadczenie jakie zdobyliśmy podczas projektu „Solarna Szczawnica”, daje solidne podstawy do realizacji kolejnych inwestycji i dodatkowo zwiększa nasze szanse przy aplikowaniu o środki unijne. Bez tej wiedzy którą mamy teraz byłoby ciężko skusić się na takie projekty i sprawnie je zrealizować oraz rozliczyć - dodaje burmistrz Niezgoda.

opr.s/

źródło: UMiG Szczawnica

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl