Aktualności
Piątek, 10 maja 2013 16:30

Sejm RP poparł ideę organizacji w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Dziś, podczas 39 posiedzenia Sejmu RP została przyjęta zdecydowaną większością głosów uchwała w sprawie przyznania miastu Kraków wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.
Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone wystąpieniem w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej Posła Andrzeja Guta-Mostowego.

”Otrzymanie organizacji Euro 2012 było niewątpliwie ambicją całego narodu i jego organizacyjnym sukcesem oraz efektem pracy zarówno poprzednich rządów, jak i obecnego rządu. Rozpoczynali to dzieło ministrowie z Prawa i Sprawiedliwości, a kończyli - z Platformy Obywatelskiej, mając wsparcie wszystkich sił politycznych. Była to jedna albo jedyna rzecz, która potrafiła połączyć tak podzielonych w ostatnich latach Polaków, bo mieliśmy świadomość, że wizerunek i pozycja naszego państwa w świecie to sprawa ważna, a może strategiczna. Zorganizowanie 10 lat później zimowych igrzysk olimpijskich w Polsce należy postrzegać w tych samych kategoriach, że są to aspiracje 40-milionowego narodu, który rozwija się zarówno w sensie społecznym, jak i ekonomicznym. Jeśli chodzi o pytanie, czy nas na to stać, można zadać pytanie, dlaczego tyle państw walczy o igrzyska, czy wszyscy lubią wydawać pieniądze? Zimowe konkursy skoków od kilku lat za sprawą Adama Małysza stały się wielkim sportowym i patriotycznym przeżyciem dla milionów Polaków. Niewiele jest dyscyplin, gdzie mamy mistrza świata, tak jak mamy Kamila Stocha, i podium w konkurencji drużynowej. Sukcesy Justyny Kowalczyk, biatlonistów, łyżwiarzy były otuchą i nadzieją dla polskich kibiców w ostatnich latach. Jest szansa, że zimowe igrzyska w Polsce będą nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym. W obliczu tych faktów, a także uwarunkowań społeczno-ekonomicznych klub Platformy Obywatelskiej zdecydowanie wspiera przedmiotową uchwałę”

Treść Uchwały:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej popiera ideę ubiegania się o przyznanie miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.

Uzasadnienie:

Wizji Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych w Krakowie – Europejskiej Stolicy Kultury i Europejskiego Miasta Sportu – nie sposób nie traktować w wymiarze symbolicznym, będącym podsumowaniem najnowszej historii Polski i prezentacji osiągnięć czterdziestomilionowego narodu oraz jako nowe otwarcie, kamień milowy w historii miasta, Małopolski i całego subregionu tej części Europy.

Idea podjęcia starań o organizację igrzysk w 2022 roku to niepowtarzalna okazja do integracji wysiłków społeczności, samorządów i ośrodków władzy, to współpraca między miastami, regionami i państwami – członkami Unii Europejskiej w ramach wspólnego celu, którego znaczenie dla całego subregionu, obejmującego Małopolskę, Śląsk i część Słowacji jest nie do przecenienia.

Ubieganie się o prawo organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 to projekt międzynarodowy, wielozadaniowy i kilkufazowy wymagający zaangażowania wielu podmiotów oraz nakładów finansowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków budżetu państw Polski i Słowacji oraz środków sponsorskich. Z inicjatywy władz samorządowych regionu Małopolski we współpracy z Polskim i Słowackim Komitetem Olimpijskim, podjęte zostały starania o przyznanie miastu Kraków – wspólnie z regionem tatrzańskim – roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

Przyznanie przez MKOl miastu kandydującemu praw do organizacji Igrzysk Olimpijskich jest równoznaczne z powierzeniem mu również organizacji Igrzysk Paraolimpijskich, w tym samym roku.

źródło: Biuro Poselskie Andrzeja Guta-Mostowego

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl