Aktualności
Czwartek, 4 września 2014 22:18

Ruszyła budowa Zbiornika Bieżanów

W Bieżanowie rozpoczęła się budowa pierwszego z pięciu suchych zbiorników retencyjnych mających wspólnie zabezpieczyć dolinę rzeki Serafy. Projekt realizowany przy współudziale unijnych środków ma na celu poprawić bezpieczeństwo ekologiczne oraz chronić przed zagrożeniem powodziowym Kraków i Wieliczkę.
Symboliczną łopatę pod budowę zbiornika wbił wicemarszałek Wojciech Kozak i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Budowa pierwszego z pięciu suchych zbiorników retencyjnych wpłynie na zmniejszenie natężenia powodzi i corocznych podtopień w tej części Małopolski, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo jej mieszkańców. W sytuacjach powodujących zagrożenie powodziowe należy reagować szybko i skutecznie, dlatego samorząd województwa i władze miasta Krakowa z wielką determinacją dążyły do budowy tego zbiornika – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 23 179 443 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 18 647 538 zł, co ulegnie zmianie z uwagi na obniżenie wartości robót budowlano – montażowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Budowa zbiornika w całości wpisuje się w cele i założenia 7. Osi priorytetowej, Infrastruktura Ochrony Środowiska i działania 7.4 – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych MRPO na lata 2007 – 2013. Gmina Miejska Kraków na ten cel przekazała teren oraz dotację w wysokości 4,5 mln zł. Zbiornik retencyjny poprawi sytuację zarówno mieszkańców, jak i użytkowników obiektów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Kraków Bieżanów – obszarze zalewowym rzeki Serafy. Likwidacja zagrożeń powodziowych znacząco usprawni również komunikację na trasie prowadzającej do obszaru produkcyjno-usługowego na Rybitwach oraz trasie kolejowej do Wieliczki.

Termin wykonania prac to koniec sierpnia 2015 r.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl