Aktualności
Czwartek, 24 stycznia 2013 19:30

Różne podejście do rozwiązań w powiatach - konferencja benchmarkingowa

Wymianą doświadczeń, omówieniem występujących trudności, ale także pochwaleniem się osiągnięciami w zarządzaniu oświatą i drogami powiatowymi zakończyła się konferencja benchmarkingowa pod nazwą "Benchmarking narzędziem efektywnego zarządzania w Starostwie".
Wybór powiatu piotrkowskiego na gospodarza konferencji to wyraz docenienia przez samorządy działań zmierzających do racjonalizacji wydatków i jakości świadczonych usług. Na zaproszenie powiatów kłodzkiego i piotrkowskiego przyjechali przedstawiciele 13 powiatów: limanowskiego, łódzkiego wschodniego, nowotarskiego, opolskiego lubelskiego, polkowickiego, radomszczańskiego, świdnickiego, wadowickiego, warszawskiego zachodniego, wrocławskiego i ząbkowickiego. Konferencja rozpoczęła się od prezentacji powiatu piotrkowskiego i omówieniu założeń projektu powiatu "Więcej za mniej" mającego na celu zwiększenie efektywności i podniesienie jakości realizowanych zadań powiatowych w zakresie edukacji, pomocy społecznej, dróg publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pierwszą część spotkania poświęcono zadaniom oświatowym i pokazaniu dobrych rozwiązań, które przyczyniają się do właściwego zarządzania edukacją. W imieniu powiatu nowotarskiego Bogusław Waksmundzki – urzędujący członek zarządu, przedstawił funkcjonowanie Powiatowego Centrum Oświaty w oparciu o wytyczne dotyczących dobrych praktyk. Została ona wdrożona od 1 stycznia br. w powiecie piotrkowskim.

Samorządowcy wypracowali szereg konstruktywnych wniosków m.in. związanych ze standaryzacją organizacji pracy szkół. Moderatorem tej części konferencji była Sabina Cebula członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

Drugim szeroko omawianym zagadnieniem były sprawy dotyczące zarządzania drogami powiatowymi. Uczestnicy konferencji mogli poznać jak realizowane jest to zadanie na przykładzie powiatów wrocławskiego, radomszczańskiego i wadowickiego. Prezentacje wywołały długą dyskusję wśród samorządowców, nad którą czuwał sekretarz powiatu wrocławskiego Paweł Wardęga. Uczestnicy zgodnie przyznali, że zachodzi konieczność szczegółowego analizowania kosztów prowadzonej działalności w zakresie dróg niezależnie od formy organizacyjnej (czy jest to wydział w Starostwie czy jednostka organizacyjna powiatu).

Sekretarz powiatu kłodzkiego Mirosława Boduch zaproponowała kolejne obszary pracy starostw, które wymagają doskonalenia. Na następnym spotkaniu powiatów omówione zostaną m.in. rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W kwietniu grupa spotka się na terenie powiatu nowotarskiego. Konferencję podsumował starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała, który podziękował wszystkim za udział w spotkaniu uznając je za merytoryczne i niezbędne do rozwoju samorządów powiatowych.

opr. s/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl