Aktualności
Wtorek, 10 stycznia 2017 19:39

Rezolucja podhalańskich samorządów ws. budowy zakopianki

Wszyscy starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, podpisali się pod rezolucją skierowaną do rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą konieczności budowy dalszego odcinka zakopianki z Rabki-Zdroju do Nowego Targu.
Napisali w niej: „Infrastruktura drogowa to bardzo istotny czynnik dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców naszego Subregionu Podhalańskiego. Brak zapewnienia finansowania kluczowych dla rozwoju Podhala, Pienin, Spisza, Orawy inwestycji drogowych spowoduje spowolnienie rozwoju gospodarczego i ograniczenie ruchu turystycznego oraz dalszą peryferyzację znacznych obszarów Subregionu Podhalańskiego. Konieczna jest realizacja inwestycji budowy „Zakopianki” – czteropasmowej drogi do Podhala z rozprowadzeniem kilkoma trasami na terenie Podhala.

Droga ekspresowa S7 to ważny dla rozwoju Małopolski ciąg komunikacyjny na linii północ-południe, łączący miasta z obszarami podgórskimi i przejściem granicznym ze Słowacją. Dalsza kontynuacja budowy drogi krajowej nr 47 to dla nas priorytet – z uwagi na to, że budowa odcinka z Rabki-Zdroju do Nowego Targu doprowadzi do znacznego usprawnienia ruchu w kierunku Zakopanego, Białki Tatrzańskiej i Szczawnicy i tym samym przyczyni się bezpośrednio do poprawy dostępności komunikacyjnej Podhala dla ruchu krajowego. Efektem będzie także poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, co spowoduje łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych turystycznie obszarów subregionu. Nadmieniamy, że obecnie budowany jest odcinek drogi Lubień – Rabka-Zdrój (zakończenie części drogowej do 2018 r., części tunelowej do 2020 r. ) dlatego pożądanym i celowym byłoby, aby jeszcze w 2018 roku rozpocząć prace budowlane dla kolejnego odcinka drogi tj. Rabka-Zdój – Nowy Targ tak aby zakończyć w sposób kompleksowy całą inwestycje w 2020 roku.

Droga krajowa nr 47 na odcinku Rabka - Nowy Targ po wielu wysiłkach ogromnej rzeszy różnych środowisk w szczególności projektantów, samorządów i przede wszystkim mieszkańców (nadmieniamy, że jest zgoda wszystkich mieszkańców co jest ewenementem w tej części kraju i nie należy tego zaprzepaścić) które uwieńczone zostały ustaleniem przebiegu drogi 47 na odcinku do Nowego Targu. Branża turystyczna ma nadzieję na zwiększenie ruchu turystycznego w najbliższych latach, co wykazał sezon w 2016 roku – 50 % zwiększony ruch turystyczny w subregionie. Utrudnieniem dla odwiedzających subregion jest dostęp drogowy na odcinku Rabka - Nowy Targ.
Inwestycja ta jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju Podhala w skali Polski. Jest również wyrazem wyrównywania szans mieszkańców regionu, bodźcem stymulującym turystykę, wzmacniającym gospodarkę i wzmagającym bezpieczeństwo. Dlatego też Powiaty i Gminy Podhala, Pienin, Gorców, Spisza, Orawy stanowczo opowiada się za jak najszybszą realizacją kontynuacji budowy drogi DK 47 na odcinku Rabka - Nowy Targ.
Z tych też powodów zwracamy się do wszystkich kompetentnych instytucji i osób
o wsparcie naszego stanowiska”.

Adresaci petycji: Beata Szydło - prezes Rady Ministrów, Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, Jan Szyszko - Minister Środowiska, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef Pilch - Wojewoda Małopolski, parlamentarzyści Subregionu Podhalańskiego: Jan Hamerski – senator , Anna Paluch i Edward Siarka – posłowie.

oprac. r/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl