Aktualności
Sobota, 20 kwietnia 2013 11:54

Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia linii kolejowej Kraków-Oświęcim

Województwo Małopolskie przystąpi do partnerstwa, które utworzą jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji naukowych i przedsiębiorców w celu optymalnego zagospodarowania otoczenia linii kolejowej Oświęcim – Kraków.
Oprócz Województwa Małopolskiego partnerami programu będą: gmina Zator (inicjator i lider projektu), powiat wadowicki, miasto i gmina Skawina, gmina Brzeźnica, gmina Spytkowice, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zatorska Agencją Rozwoju sp. z o.o. i Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze.

Wspólnie podjęte zadania mają doprowadzić do powstania zrewitalizowanego, bezpiecznego i ekologicznego otoczenia i zaplecza linii kolejowej Oświęcim-Kraków. Pierwszym etapem prac będzie wspólne przygotowanie zintegrowanych strategii, planów operacyjnych oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań potrzebnych do stworzenia dokumentacji technicznej pod budowę dróg, parkingów, ścieżek oraz przebudowę dworców. Wszystko po to, by istniejąca i znajdująca się w dobrym stanie technicznym infrastruktura kolejowa na trasie Kraków-Skawina-Oświęcim oraz przyległe obszary inwestycyjne mogły być bezpiecznie i racjonalnie zagospodarowane i wykorzystywane. Województwo Małopolskie wesprze projekt w zakresie merytorycznym i konsultacyjno-doradczym.

Program realizowany będzie w latach 2013-2018, a wartość pierwszego etapu prac oszacowano na 2,173 mln zł (z 85 proc. poziomem dofinansowania). Z wnioskiem o dofinansowanie do Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 wystąpi gmina Zator.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl