Golemo
Aktualności
Piątek, 28 grudnia 2012 20:32

Przyznano nagrody w konkursie "Małopolski EuroLider MRPO"

KRAKÓW. W ramach konkursu EuroLider MRPO wybrano 8 najlepszych projektów w Małopolsce realizowanych z małopolskich środków unijnych w naszym województwie w latach 2007-2013. W kategorii „Turystyka” najlepszy okazał się projekt gminy Rabka-Zdrój „Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowych, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej”.
Statuetkę za zwycięstwo odebrała, podczas gali w Ogrodzie Sztuki w Krakowie burmistrz Ewa Przybyło.

Na konkurs wpłynęło blisko 130 zgłoszeń. Spośród zgłoszonych projektów Kapituła Konkursu w każdej z 8 kategorii wskazała zwycięzców, czyli inwestycje które zdaniem Kapituły najbardziej wpłynęły na zmianę warunków życia, pracy, spędzania wolnego czasu itp. w miejscu ich powstania lub w skali całego regionu oraz które są najbardziej atrakcyjne i popularne oraz mogą stanowić przykład dobrze zrealizowanego projektu.

W kategorii „Rewitalizacja” zwycięzcą został projekt Gminy Miejskiej Kraków „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”. W kategorii „Edukacja i Sport” zwyciężyła Akademia Górniczo-Hutnicza za projekt „Budowa Centrum Komputerowego (Centrum Informatyki) AGH w Krakowie”. W kategorii „Turystyka” zwyciężył projekt gminy Rabka-Zdrój „Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowych, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej”, w kategorii „Przemysł kulturowy” gminy Dąbrowa Tarnowska „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur”. W kategorii „Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności” triumfował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie realizujący projekt Województwa Małopolskiego „Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”. „Ochrona zdrowia i jakość życia” – tu nagrodę przyznano Fundacji „Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim za projekt „Rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w powiecie oświęcimskim przez wykończenie Pomnika- Hospicjum Miastu Oświęcim”, w kategorii „Ochrona środowiska” spółce Energia Wierzchosławice realizującej projekt „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW w Wierzchosławicach – etap I”, a w kategorii „Obszary wiejskie” gminie Łącko za projekt „Budowa hali widowisko-sportowej w Gminie Łącko – etap I”.

Dodatkowo w kategorii „Edukacja i sport” - spośród 34 zgłoszonych w tej kategorii projektów, wyróżnienie otrzymał inwestycja zrealizowana przez Powiat Nowotarski p.n. „Rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”.

W ramach inwestycji między innymi wyremontowano pomieszczenia z przeznaczeniem na nowe pracownie oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny dla pracowni: diagnostyki samochodowej, diagnostyki i napraw podzespołów samochodowych, obróbki materiałów, mierniczej, techniki budowlanej i drogowej oraz projektowo-obliczeniowej. Zmodernizowana placówka posiada obecnie siedem nowoczesnych pracowni i umożliwia kształcenie w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania.

Projekt o łącznej wartości ponad 5 290 000,00 zł i wysokości dofinansowania ponad 2 370 000,00 zł został zrealizowany w latach 2009-2011 przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Potoczak.

Zespół Szkół Technicznych kształci uczniów w zakresie: technikum budowlanego, technikum elektrycznego, technikum mechanicznego, zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: elektromechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń.

Realizacja inwestycji przyczyniła się między innymi do poprawy dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz udoskonalenia poziomu kształcenia umiejętności zawodowych w celu zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

opr. s/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl