Aktualności
Piątek, 12 czerwca 2015 11:57

Przyznano medale św. Krzysztofa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa już po raz piąty wręcza Medale św. Krzysztofa. Kapituła św. Krzysztofa uhonorowała instytucje i wyróżniła nagrodzonych w 3 kategoriach: prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – w kategorii wsparcie merytoryczne, prof. dr hab. Franciszek Ziejka – w kategorii wsparcie finansowe oraz Paweł Kubisztal – w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.
Kapituła Medalu św. Krzysztofa w składzie: Kanclerz Kapituły - Prezydent Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz członkowie - Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Purchla, Honorowy Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich - prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Michał Niezabitowski Medalem św. Krzysztofa uhonoruje instytucje i wyróżni osoby w 3 kategoriach – wsparcie merytoryczne, wsparcie finansowe, kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.

W tej edycji Kapituła doceniła i uhonorowała Medalem św. Krzysztofa następujące osoby:

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – wybitny uczony, historyk, mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, – w uznaniu zasług w długoletnim wspieraniu merytorycznym i naukowym Muzeum podczas realizacji projektów – wystaw i wydawnictw (w tym towarzyszących jubileuszowi 750-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim), a także wielu muzealnych sesji i debat naukowych,

prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytów Krakowa - w uznaniu zasług we wspieraniu starań o przyznanie przez SKOZK finansów umożliwiających odnowienie Pałacu Krzysztofory.

Paweł Kubisztal – fotograf i dziennikarz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podgórze.PL, miłośnik prawobrzeżnej części Krakowa – Podgórza, inicjator działań na rzecz przeobrażania i unowocześniania tej dzielnicy, popularyzator jej historii i dziedzictwa - w uznaniu zasług w kultywowaniu i promowaniu patriotyzmu lokalnego i realizowaniu idei małej ojczyzny.

Autorem medalu jest prof. Karol Badyna – artysta rzeźbiarz, prof. Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Uroczystość odbędzie się w Sali Miedzianej (Kupferhaus), w zachodniej części Pałacu Krzysztofory w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 12.00.

Wstęp wolny.

opr.s/

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl