Aktualności
Czwartek, 12 stycznia 2017 00:57

Promocje doktorskie i dyplomy profesorskie dla wykładowców AK

Z okazji 620 rocznicy powołania Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie zamówił mszę św. dziękczynna odprawioną przez Jego Eminencję Kardynała Stanisława Dziwisza. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Urban. Po uroczystej mszy św. wręczono promocje doktorskie i dyplomy profesorskie.
Na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczono zasłużonych pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odznaczenia wręczał wojewoda Józef Pilch.

Odznaczeni zostali:
Medalem złotym za długoletnią służbę - mgr Stanisława Bujakowska oraz ks. prof. dr hab. Jan Machniak.

PROMOCJE DOKTORSKIE
z Wydziału Teologicznego dyplom doktora otrzymują:
dr Dominik CHECHELSKI
Temat: Rola i miejsce De senectute Cycerona w liście Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku
Promotor: Ks. dr hab. Szymon DRZYŻDŻYK

dr Renata CHRZANOWSKA
Temat: „Teatr” w służbie katechizacji
Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ

dr Krystyna JANKOWSKA
Temat: Samobójstwo jako wyzwanie społeczne i duszpasterskie Kościoła w Polsce
Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej ZWOLIŃSKI

dr Joanna JAREMKO
Temat: Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie, ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i narodowa
Promotor: O. prof. dr hab. Andrzej NAPIÓRKOWSKI OSPPE

S. dr Agnieszka KACPRZYK
Temat: Charyzmat „duchowej rodziny” w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera
Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK

Ks. dr Sławomir KOŁATA
Temat: Komplementarność modeli w teologii trynitarnej
Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Daniel SZCZUREK

Ks. dr Przemysław PAŁACHA
Temat: Proces przemian w liturgii w ujęciu o. Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998). Studium historyczno-liturgiczne
Promotor: S. dr hab. Adelajda Sielepin, prof. UPJPII

dr Grzegorz SUDOŁ
Temat: Rola miłości w życiu indywidualnym i społecznym w świetle nauczania papieża Jana Pawła II
Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz BORUTKA

Ks. dr Albert WOŁKIEWICZ
Temat: Główne idee polskich programów katechetycznych
Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ

S. dr Lidia WRONA
Temat: Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia w pismach św. Teresy od Jezusa
Promotor: O. prof. dr hab. Wiesław GOGOLA OCD


Z Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie dyplom doktora otrzymuje:

Ks. dr Marcin KRĘPA
Temat: Recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II dotyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno-pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej
Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef STALA

Z Wydziału Filozoficznego dyplom doktora otrzymuje:

Ks. dr Grzegorz KRUPA
Temat: Fenomenologiczne analizy spotkania w polskiej filozofii XX I XXI wieku
Promotor: Ks. prof. dr hab. Władysław ZUZIAK

dr Małgorzata STAWARZ
Temat: Rekonstrukcja I krytyczna analiza poglądów filozoficznych Mariana Smoluchowskiego
Promotor: dr hab. Paweł POLAK, prof. UPJPII


Z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dyplom doktora otrzymuje:

dr Paweł KAJZAR
Temat: Mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach 1935-1989
Promotor: Ks. prof. dr hab. Jacek URBAN

Łukasz LICHTER
Temat: Wizerunek kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX w.
Promotor: JE Bp dr hab. Grzegorz RYŚ

dr Rafał SZCZYGIEŁ
Temat: Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w powiecie dębickim w latach 1944-1989
Promotor: Ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK

Dyplomy doktora habilitowanego:

Z Wydziału Teologicznego:
Ks. dr hab. Marek GILSKI
Ks. dr hab. Jarosław SUPERSON SAC

Z Wydziału Filozoficznego:
Ks. dr hab. Piotr ANDRYSZCZAK
dr hab. Krzysztof GURBA
dr hab. Jan WAWRZYNIAK

Z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego:
dr hab. Tomasz SKRZYŃSKI

Stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie otrzymują:
Ks. prof. dr hab. Jacek URBAN
Ks. prof. dr hab. Władysław ZUZIAK

Tomasz Cichocki i materiały prasowe Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl