Aktualności
Czwartek, 31 stycznia 2013 13:02

Projekt rozporządzenia MSW - likwidacja placówek SG nie oznacza zwolnień funkcjonaiuszy

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. Obecna reorganizacja obejmie głównie południową granicę kraju.
Według nowej koncepcji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będą dostosowane do realizowanych zadań odpowiednio na wewnętrznej, jak i na zewnętrznej granicy Polski. Zmiany zakładają m.in. utworzenie na południowej granicy jednego oddziału Straży Granicznej - Śląsko-Małopolskiego z siedzibą w Raciborzu. W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna Straży Granicznej przygotowały nowy model funkcjonowania SG. W ramach opracowanego modelu placówki i oddziały Straży Granicznej będą dostosowane do wykonywania zadań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Obecna reorganizacja obejmie głównie południową granicę kraju. Aktualnie w ramach trzech oddziałów Straży Granicznej na południu Polski funkcjonuje 14 placówek (po reorganizacji będzie ich 11). Dla porównania na granicy zachodniej, na której przeprowadzono już proces reorganizacji, w ramach jednego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej działa 10 placówek.

Zdaniem MSW - doświadczenia z wcześniejszej reorganizacji na granicy zachodniej wskazują, że do koordynowania i nadzorowania w województwach: opolskim, śląskim i małopolskim aktualnej (10) i przyszłej (7 lub 8) liczby placówek Straży Granicznej odpowiednia będzie jedna komenda oddziału. Nowy oddział o nazwie Śląsko-Małopolski obejmie swoim zasięgiem wskazane trzy województwa i będzie miał swoją siedzibę w Raciborzu.

Za taką lokalizacją siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu przemawia m.in.: optymalna infrastruktura do wykonywania zadań komendy oddziału oraz niższe roczne koszty jej utrzymania niż w innych możliwych lokalizacjach.

W przypadku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej służby resortu spraw wewnętrznych zgłosiły zapotrzebowanie na wykorzystanie obiektów w Nowym Sączu. Wstępnie uzgodniono zlokalizowanie w tych obiektach krajowej bazy sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności w ramach szkoły aspirantów PSP.

Zgodnie z harmonogramem reorganizacji struktur Straży Granicznej został przygotowany projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Projekt został 24 stycznia 2013 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MSW (jest tutaj)

16 listopada br. zniesiony zostanie Sudecki Oddział Straży Granicznej, a jego dotychczasowy terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Nadodrzańskiego Oddział SG.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2014 r. zniesiony zostanie Karpacki Oddział Straży Granicznej, a jego terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG (po wcześniejszej zmianie nazwy obecnego Śląskiego OSG na Śląsko-Małopolski OSG).

Jeśli chodzi o placówki Straży Granicznej to:
- z dniem 31 maja br. zniesiona zostanie Placówka Straży Granicznej w Piwnicznej Zdroju, a swoje działanie zakończy Grupa Zamiejscowa w Wałbrzychu (PSG w Jeleniej Górze);
- z dniem 1 października br. w miejsce dotychczasowych trzech placówek Straży Granicznej w Szczecinie, w Szczecinie-Porcie i w Szczecinie-Goleniowie utworzona zostanie Placówka Straży Granicznej w Szczecinie,
- do dnia 31 października br. zniesiona zostanie Placówka Straży Granicznej w Raciborzu;
- do dnia 31 grudnia br. utworzona zostanie nowa Placówka Straży Granicznej w Olsztynie;
- z dniem 31 grudnia br. zniesione zostaną placówki Straży Granicznej: w Żywcu, Cieszynie i w Kostrzynie nad Odrą;
- z dniem 1 stycznia 2014 r. utworzone zostaną placówki w Bielsku-Białej i w Gorzowie Wielkopolskim.

Nowy model funkcjonowania Straży Granicznej nie oznacza zwolnień funkcjonariuszy. Funkcjonariusze będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Na samej granicy zewnętrznej UE istnieje ponad 1700 stanowisk służbowych do obsadzenia. Wiąże się to m.in. z budową nowych i rozbudową istniejących przejść granicznych na odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), a także z realizacją umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją. Kolejne przejścia pozwolą na zmniejszenie oczekiwania na odprawę na granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej.

MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie chciało zapewnić miejsca pracy dla pracowników z oddziałów, które będą reorganizowane. Planuje się, że większość pracowników Straży Granicznej znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych resortowi. Obecnie około 2/3 pracowników ma zagwarantowaną możliwość kontynuacji zatrudnienia. Ponadto nieruchomości reorganizowanych oddziałów SG, o ile nie będą niezbędne w dalszej działalności formacji, zostaną zagospodarowane przez służby resortu spraw wewnętrznych lub służby z nimi współpracujące.

opr. s/ zdj. Krzysztof Niemiec KGSR

źródło: MSW

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl