Aktualności
Środa, 11 marca 2015 12:46

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - konsultacje społeczne

W Krakowie Minister Środowiska Maciej H. Grabowski przedstawił do konsultacji społecznych projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza – dokument ten zwiększy kompetencje samorządów w walce ze smogiem. Uczestnicy spotkania podpisali także Porozumienie na rzecz czystego powietrza.
– Wprowadzenie przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały antysmogowej było przełomem. Nasze dotychczasowe działania i doświadczenia sprawiły, że to właśnie w Małopolsce odbywa się spotkanie – mówił marszałek Małopolski Marek Sowa.

Przedstawiony przez ministra środowiska projekt KPOP koncentruje się przede wszystkim na wprowadzeniu niezbędnych zmian prawnych, które pozwolą na realizację działań naprawczych – te z kolei mają zostać określone przez samorządy poszczególnych województw. Samorządy po raz pierwszy zyskają tak dużą swobodę w podejmowaniu własnych inicjatyw zmierzających do poprawy jakości powietrza. Projekt programu przewiduje nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzającą zmiany w zakresie budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej, wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz standardów emisji dla małych instalacji paliw – tj. kotłowni w gospodarstwach domowych. Ministerstwo zwraca też uwagę na kwestie związane z transportem – również powstanie stref ograniczonego dostępu dla samochodów, które nie spełniają wymogów niskiej emisji zależeć ma od władz samorządowych. Konsultacje społeczne i międzyresortowe KPOP będą trwały do 8 kwietnia.

– Chcemy aby ten program miał powszechne poparcie społeczne. Dlatego też podpisujemy deklarację współpracy: Porozumienie na rzecz czystego powietrza – mówił minister Maciej H. Grabowski. – Dziś przekazując, tu w Małopolsce, projekt do konsultacji liczę, że Państwo – jako przedstawiciele regionu, który już wiele zrobił dla ochrony powietrza, włączycie się do tworzenia tego programu. Przedstawiciele władz krajowych i samorządowych oraz przedsiębiorcy podpisali wspólną deklarację walki z zanieczyszczeniem. "Jesteśmy głęboko przekonani, że jakość powietrza jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i komfort życia oraz że czyste powietrze jest dobrem wspólnym, oddziałującym pośrednio na możliwości rozwoju cywilizacyjnego Polski" – czytamy w Porozumieniu na rzecz czystego powietrza.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl