Aktualności
Czwartek, 20 kwietnia 2017 09:39

Program „Małopolska Niania” niebawem rusza

Niespełna dwa tygodnie pozostały na złożenie wniosków 30 gminom z naszego regionu, które zostały wytypowane do udziału w pilotażu projektu „Małopolska Niania”. Dzięki temu mieszkający w nich rodzice, którzy są aktywni zawodowo będą mogli otrzymać po 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani dla swojego dziecka. Pilotaż "Małopolskiej Niani" będzie kosztował 750 tys. zł.
„Małopolska Niania” to pionierski w skali Polski projekt polegający na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Sami rodzice przyznają, że zatrudnienie niani jest najbardziej preferowaną formą opieki nad małymi dziećmi. Jednak ze względu na koszty nie każdy na takie rozwiązanie może sobie pozwolić. Dzięki „Małopolskiej Niani” wielu rodziców nie będzie już miało takich dylematów. Projekt pozwoli im spokojnie wrócić do pracy, bo ich dzieci zostaną w domu pod fachową opieką

– mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Projekt jest skierowany do 30 gmin z Małopolski, które mają największy problem z zapewnieniem dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3. roku życia (według raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego). Jednak na jego realizacji skorzystają przede wszystkim małopolscy rodzice, którzy są aktywni zawodowo (są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą). „Małopolska Niania” może dla nich oznaczać przyznanie dofinansowania w wysokości 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie osoby, która będzie opiekować się ich dzieckiem. Taka pomoc będzie wypłacana do końca roku szkolnego 2017/2018. Na realizację pilotażu „Małopolskiej Niani” z budżetu województwa przeznaczono pół miliona złotych, a kolejne 250 tys. zł dołożą gminy biorące w nim udział.

Na złożenie odpowiednich dokumentów gminy mają czas do 30 kwietnia br. (jest to niedziela, dlatego wnioski będą przyjmowane do wtorku, 2.05.2017 r.).

Wniosek o dotację należy złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków) lub przesłac pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby ROPS w Krakowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w dokumencie Zasady realizacji projektu „Małopolska Niania” (do pobrania poniżej) oraz uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej pod numerem telefonu 12 422 06 36 w. 21.

źródło: malopolska.pl

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl