Kopalnia
Aktualności
Poniedziałek, 17 grudnia 2018 15:35

Prezydent Jacek Majchrowski ogłosł zmiany w strukturze organizacyjnej magistratu.

Prezydent Jacek Majchrowski ogłosił 17 grudnia zmiany w strukturze organizacyjnej magistratu.
Planując zmiany prezydent kierował się założeniem, by struktura była jak najbardziej przejrzysta i czytelna dla osób, które na co dzień z urzędem nie mają wiele wspólnego, aby nie miały wątpliwości, jaki wydział czy jednostka powinny się zająć rozwiązaniem konkretnego problemu.
Powstanie Krakowskie Centrum Świadczeń. Władze miasta chcą, by mieszkańcy wszystkie formalności związane ze świadczeniami mogli załatwiać w jednym miejscu, począwszy od zasiłków rodzinnych, poprzez dodatki mieszkaniowe, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, becikowe aż po 500+ i 300+. Dyrektorem Centrum zostanie Jan Żądło.

Zlikwidowane zostaną: Biuro MOWIS, Biuro ds. Ochrony Zdrowia oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Na bazie tych biur powstanie jeden Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Zadaniem wydziału będzie kreowanie i koordynacja polityki społecznej miasta, z większym niż do tej pory naciskiem na współpracę z ruchami miejskimi oraz zwróceniem uwagi na grupy społeczne, które wymagają szczególnej opieki miasta jak seniorzy czy młodzież. Dyrektor Elżbieta Kois-Żurek, a zastępować ją będą Mateusz Płoskonka i Przemysław Cichy.

Podobna reorganizacja obejmie dziedzinę związaną z rozwojem miasta i planowaniem inwestycji, która do tej pory była rozproszona w kilku komórkach. Połączone: Biuro Funduszy Europejskich, Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji oraz część Wydziału Rozwoju Miasta stworzą nowy Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. Wydziałem pokieruje Janusz Moskwa, a zastępować go będą Piotr Wierzchosławski i Marek Czajka.

Z dawnego Wydziału Rozwoju zostanie wyodrębniony Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji. W najbliższych latach Miasto jeszcze bardziej skoncentruje się na współpracy z inwestorami, wspieraniu przedsiębiorców, wsparciu start up-ów. Dyrektorem zostanie Katarzyna Wysocka.

Podobnie stanie się z działką turystyczną. Jest to gałąź gospodarki, która przynosi naszemu miastu ogromny dochód. Ponad 13,5 mln turystów rocznie zostawia w Krakowie blisko 5,5 mld zł! Dlatego prezydent zdecydował o powołaniu Wydziału Turystyki, który będzie musiał zadbać nie tylko o nową atrakcyjną ofertę dla naszych gości, ale przede wszystkim podejmie trudne wyzwanie godzenia interesów mieszkańców, gości i branży turystycznej. Wydziałem pokieruje Elżbieta Kantor, a zastępować ją będzie Katarzyna Gądek.

Zmiany planowane są też w dziedzinie finansów i nadzoru nad majątkiem miasta. Po odejściu Lesława Fijała zdecydowano o likwidacji Biura Skarbnika i przekazaniu jego kompetencji częściowo Wydziałowi Budżetu, a częściowo Wydziałowi Finansowemu. Nowością będzie Biuro ds. Podatku VAT, którego zadaniem będzie centralizacja podatku w skali gminy oraz doradztwo w tej dziedzinie udzielane wydziałom i jednostkom. Obecnie prowadzony jest nabór na stanowisko dyrektora. Z kolei z Wydziału Skarbu zostanie wydzielone Biuro Nadzoru Właścicielskiego, którego zadaniem będzie kontrola nadzorcza spółek miejskich. Dyrektorem będzie Michał Marszałek. Lesław Fijał objął funkcję Pełnomocnika ds. Prognoz i Analiz Finansowych.

Nowością będzie także rozdzielenie z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa: Kancelarii Rady Miasta i Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa (pokieruje nim Natasza Kucharska), co jest związane z wejściem w życie nowych przepisów, które wymusiły precyzyjne rozdzielenie obszarów związanych z funkcjonowaniem organu uchwałodawczego gminy, czyli rady miasta od jednostek pomocniczych, czyli dzielnic.

Kolejna zmiana będzie pokłosiem likwidacji ZIKiT. W urzędzie zostanie powołany Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu z dyrektorem Łukaszem Grygą, który będzie odpowiedzialny za organizację ruchu.

Na koniec zmiana kluczowa w kwestii komunikacji na linii urząd-mieszkańcy. Na bazie Biura Prasowego i części Wydziału Promocji i Turystyki powstanie Wydział Komunikacji Społecznej. Nowy wydział ma w większym stopniu niż do tej pory docierać z informacjami miejskimi do konkretnych grup mieszkańców, by poszerzać ich wiedzę o działaniach miasta. Zupełnie nową jakością będzie kontakt nie tylko z przedstawicielami mediów, ale też z mieszkańcami poprzez przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych. Dyrektorem wydziału zostanie Monika Chylaszek, która nadal będzie pełnić funkcję rzecznika prezydenta Krakowa, a zastępcami będą Maciej Grzyb i Rafał Perłowski.

Ponadto, Wydziałem Mieszkalnictwa pokieruje Andrzej Poznański a Wydziałem Kontroli Wewnętrznej – po tym jak dotychczasowy dyrektor Antoni Fryczek został Sekretarzem Miasta – Monika Augustyniak. Jej zastępczynią będzie Magdalena Pabian. Na dyrektora Wydziału Edukacji prowadzony jest nabór.

Zmiany będą dotyczyć także jednostek. Na dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa jest w tej chwili ogłoszony konkurs, natomiast dyrektorem Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie Paweł Sularz, a Zarządu Inwestycji Miejskich Iwona Król.

źródło: Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl i materialy prasowe UMK Kraków

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl