Parada Smoków
Aktualności
Czwartek, 12 sierpnia 2021 09:25

Poznajmy się – Polska 2050 przedstawiła mieszkańcom lokalne struktury i działania
w Krakowie

W sobotę w Krakowie, w parku obok Tauron Areny odbyło się spotkanie plenerowe, podczas którego wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Polska 2050 zaprezentowali mieszkańcom miasta działające lokalnie grupy oraz podejmowane przez nie inicjatywy.
W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł Mirosław Suchoń, Rafał Komarewicz (wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa) oraz Adriana Porowska (Prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ekspertka Instytutu Strategie 2050). Ogłoszony został również kolejny Kontrakt Obywatelski - "Życie ulicy, czyli streetworking w Krakowie", w ramach którego wolontariusze Ruchu Polska 2050 podejmą konkretne zobowiązania wobec lokalnej społeczności na najbliższych 12 miesięcy. Było to już kolejne w Małopolsce spotkanie Ruchu Polska 2050 w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań #PoznajmySię.

Od wczesnych godzin popołudniowych wolontariusze Ruchu szykowali stanowiska i atrakcje dla mieszkańców miasta. Swoje prezentacje przygotowały grupy: Ekologia Szeroko Rozumiana,  Plantacja Dobra (działająca na rzecz osób w kryzysie bezdomności), Prawa Kobiet (we współpracy z Centrum Praw Kobiet) oraz Pełnoprawni (przybliżająca tematykę dot. osób z niepełnosprawnościami). Na każdym stanowisku można było otrzymać ulotki na temat poszczególnych grup oraz ich działalności na terenie miasta. Można było również porozmawiać z wolontariuszami, zapytać o szczegóły i dołączyć do wybranej ekipy. Swoje stanowisko miał również Instytut Strategie 2050 reprezentowany przez małopolskich koordynatorów. Dużą popularnością cieszył się także namiot części politycznej Ruchu. Na pytania mieszkańców odpowiadali poseł Mirosław Suchoń oraz krakowski samorządowiec Polski 2050, Rafał Komarewicz.

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia było podpisanie już trzeciego krakowskiego Kontraktu Obywatelskiego, czyli symbolicznego zobowiązania Stowarzyszenia Polska 2050 na rzecz lokalnej społeczności. Tym razem przedstawiciele grupy Plantacja Dobra, która od marca 2020 roku wspiera osoby w kryzysie bezdomności, podjęli zobowiązanie w ramach projektu o nazwie "Życie ulicy czyli streetworking w Krakowie". Przez najbliższych 12 miesięcy będą systematycznie wspierać osoby w kryzysie bezdomności. Adriana Porowska, która od lat 15 lat pracuje z osobami wykluczonymi podkreśliła, że bezdomność nie jest wyborem, a wiele spośród osób w kryzysie bezdomności przebywa w centrach dużych miast. Przypomniała również, że podobne działania są podejmowane przez wolontariuszy ruchu w całej Polsce. „Jedną z trzech wartości Ruchu Polska 2050 jest solidarność, dlatego od ponad roku wspieramy osoby w kryzysie bezdomności, rozdając m.in. żywność, odzież czy maseczki w czasie pandemii. Chcemy rozszerzyć tę działalność.” – tak o kontrakcie opowiadał jeden z liderów Krakowa, Marcin Walas. Celem podjętego kontraktu jest docieranie do osób doświadczających bezdomności z informacją o tym, gdzie mogą zwracać się, by uzyskać profesjonalną pomoc, opiekę medyczną, żywność i schronienie. Nad realizacją kontraktu czuwać będą koordynatorki Małgorzata Szostak i Marta Krążyńska. 

Zorganizowane w Krakowie wydarzenie miało charakter rodzinny. Prezentacjom i rozmowom towarzyszyły liczne atrakcje dla starszych i młodszych. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach rysunkowych, rozwiązywaniu krzyżówek czy puszczaniu baniek mydlanych. Można było również  obserwować eksperymenty i doświadczenia na stanowisku ekologicznym, pokonać tor przeszkód z zamkniętymi oczami albo podjąć próbę odczytania wiersza w języku Braille’a na stanowisku “Pełnoprawnych”. Wolontariusze grupy “Ekologia Szeroko Rozumiana” obdarowali przechodniów sadzonkami poziomek i pakietami nasion łąki kwietnej. Impreza była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz bliższego poznania się z mieszkańcami miasta. 

Wydarzenia z cyklu #PoznajmySię odbędą się również w innych powiatach Małopolski w najbliższych tygodniach.
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl