Aktualności
Piątek, 23 maja 2014 10:45

Powiat tatrzański - w obronie rodziny

ZAKOPANE. "Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wprowadza genderową definicję płci, która kwestionuje porządek biologiczny, a ponadto może nakładać obowiązek promowania homoseksualizmu w procesie edukacji" - czytamy w przyjętej przez radnych powiatowych rezolucji.
W trakcie sesji radni przyjęli zbiorową uchwałę w sprawie obrony rodziny. W podjętej deklaracji czytamy:

"Rok 2014 został ogłoszony przez ONZ Rokiem Rodziny. Wpisując się w globalne myślenie o rodzinie pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie trendami w kulturze, które poważnie zniekształcają prawdziwe znaczenie płciowości ludzkiej.
Obawę w tym zakresie wywołuje również przyjęty przez rząd projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W/w projekt ustawy wprowadza genderową definicję płci, która kwestionuje porządek biologiczny, a ponadto może nakładać obowiązek promowania homoseksualizmu w procesie edukacji.

Wobec powyższego, Rada Powiatu Tatrzańskiego stoi na stanowisku, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i jako taki powinien podlegać ochronie.
Zdrowa i spełniająca swe funkcje społeczne i wychowawcze rodzina to narodowy skarb. Trzeba się o niego troszczyć. Bez zdrowej rodziny nie będzie kapitału społecznego, nie ma szans na rozwój społeczny, wręcz przeciwnie, postępować będą procesy degradacji społecznej.

Rodzina zatem wymaga wsparcia – nie tylko w sensie pomocy socjalnej, ale uznania jej roli społecznej i prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami małżonków, co zapewnia Konstytucja RP, art. 48 i art. 53 ust 3.

Wychowanie to winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym nadzorem zarówno w domu, jak i w szkołach i placówkach edukacyjno – wychowawczych.
W roku kanonizacji Jana Pawła II nazwanego przez Ojca Świętego Franciszka Papieżem Rodziny apelujemy do rządu i parlamentu o stanowienie takiego prawa, które będzie zgodne z prawem naturalnym i będzie chroniło rodzinę."

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl