Golemo
Aktualności
Wtorek, 24 września 2013 20:57

Poseł Piotr Naimski: Samorząd nowotarski będzie uwikłany w sprzedaż ZEW Niedzica sa

NOWY TARG. Posłowie PiS Anna Paluch i Piotr Naimski na zwołanej konferencji prasowej omawiali ostatnie plany dotyczące zmian własnościowych Zespołu Elektrowni Wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce Wyżne SA. Jak mówią parlamentarzyści w samej sprzedaży chodzi o rozdzielenie majątku i rozbicie tego, co dobrze działa od lat.
Proces zmian własnościowych ZEW trwa już kilka lat. Dotychczasowe próby sprzedaży nie dały rezultatu. Obecnie pojawiły się informacje o zamyśle podziału majątku spółki ZEW Niedzica na część energetyczną i zespół zbiorników wodnych.

Poselskie pytania
W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie z naszego okręgu wyborczego przygotowali wystąpienie do ministra Skarbu Państwa, w którym padły pytania: czy, i kiedy jest planowane wydzielenie z majątku spółki ZEW Niedzica części energetycznej; jaki podmiot będzie zarządzał elektrowniami wodnymi w Niedzicy i Sromowcach Wyżnych oraz elektrowniami Smolice i Łączany?; jaki podmiot będzie zarządzał zespołem zbiorników wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce?

- Gospodarka wodna jest działem chronicznie niedoinwestowanym, o czym przekonuję się corocznie, analizując projekt budżetu państwa i informację o jego wykonaniu w dziale: Gospodarka wodna podczas posiedzeń komisji ochrony środowiska. Również samorządy nie mają tyle pieniędzy, by utrzymać zbiornik pozbawiony części energetycznej. Zatem z jakich środków będzie utrzymywany zespół zbiorników wodnych po ewentualnym przeniesieniu własności części energetycznej na inny podmiot? Koszty utrzymania zespołu zbiorników szacuje się na kilka milionów złotych rocznie, a od stanu technicznego urządzeń piętrzących zależy bezpieczeństwo mieszkańców gmin położonych w dolinie Dunajca: Czorsztyn, Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Łącko, Chełmiec oraz miast: Stary Sącz i Nowy Sącz - tłumaczy posłanka Paluch.

I przypomina, że od chwili powstania spółki w roku 1997 do tej pory - sytuacja własnościowa była taka, że w jednych rękach znajdowało się zarządzanie częścią energetyczną i zbiornikami. - Ten sam podmiot odpowiadał za utrzymanie zbiorników i za zarządzanie nimi. Krótko mówiąc, społeczność lokalna oraz my, jako jej reprezentanci bardzo mocno obawiamy się takiego posunięcia. Zadaliśmy jeszcze jedno pytanie - "czy i kiedy jest planowane wydzielenie z majątku spółki ZEW Niedzica SA części turystycznej. Tam jest też na bazie dawnego zaplecza budowy część turystyczna. Jaki podmiot będzie zarządzał tym majątkiem i w jakim trybie miałoby nastąpić określenie nowego właściciela tego majątku? - dociekała parlamentarzystka podczas obrad Sejmu.

Podzielić i sprzedać

W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik stwierdził, że "generalnie zamysł jest taki, żeby na bazie majątku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica wydzielić 3 spółki majątkowe. W kategoriach wielce umownych byłaby to spółka wodna, spółka energetyczna i spółka turystyczna. Jeżeli chodzi o spółkę turystyczną, jest to również dość pojemna kategoria pojęciowa, gdyż w zdecydowanej większości byłby to majątek, w skład którego wchodziłyby elementy infrastruktury turystycznej, ale wchodziłyby także pozostałe grunty, budynki, również obiekty całego osiedla. Jeżeli chodzi o spółkę wodną, wchodziłyby w jej skład nieruchomości, które są przeznaczone jako niezbędne do prowadzenia gospodarki infrastrukturą hydrotechniczną. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę energetyczną, to w zamyśle do spółki energetycznej przeznaczono, by część nieruchomości związanych z produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej w obiektach Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce Wyżne, a także całość nieruchomości i ruchomości zlokalizowanych w Łączanach i Smolicach oraz urządzenia techniczne związane z produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Natomiast do spółki turystycznej przeznaczono by nieruchomości i ruchomości związane z działalnością turystyczną i pozostałe nieruchomości".

Ministerialny urzędnik dodaje, że spółka wodna, pozostałaby jednoosobową spółką Skarbu Państwa, natomiast los spółki energetycznej nie jest przesądzony. - Mogłoby być różnie. Również byłby to podmiot, który, zależnie od decydentów, może być prywatyzowany z uwagi na to, że wszystkie wady, które towarzyszą tej spółce ZEW Niedzica, zostałyby usunięte. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią spółkę, tzw. dzisiaj umownie - turystyczną, również istniałaby możliwość rozwiązania tych problemów, jakie są związane dzisiaj z mieszkaniami zakładowymi, które wchodzą w skład zespołu elektrowni Niedzica - tłumaczy Gawlik.

Rozbić to, co dobrze działa

Ta odpowiedź zbulwersowała posłów na tyle, że na trwającym obecnie posiedzeniu Sejmu nadal będą zadawać pytania. Przede wszystkim to jedno, które wraca od pewnego czasu jak mantra: "jaki jest cel sprzedaży spółki, która przynosi zyski?"

- ZEW to jest dochodowa spółka Skarbu Państwa. Pierwsze pytanie brzmi - dlaczego SP chce się pozbyć spółki przynoszącej dochody? Na to pytanie, wielokrotnie zadawane - nie potrafiono nam udzielić odpowiedzi. Po drugie - cała taktyka, z którą mamy do czynienia ze strony Skarbu Państwa zmierza do tego, żeby z tej dobrze funkcjonującej spółki, która z dochodów finansuje to, co jest deficytowe - utrzymuje strukturę hydrotechniczną - polega na rozdzieleniu jej elementów. Bowiem wadami prawnymi obarczone są te części majątku, które nie służą bezpośrednio produkcji prądu, czyli te grunty które są pod zbiornikiem. A to powoduje, że spółki nie można w tym kształcie sprzedać, nie można się jej pozbyć - tłumaczył podczas spotkania z dziennikarzami poseł Naimski. Jak dodał - w całym procesie chodzi o rozdzielenie majątku i rozbicie tego, co dobrze działa od lat.

Rola powiatu nowotarskiego

- Samorząd nowotarski będzie w tę sprawę uwikłany. Prędzej, czy pózniej będzie musiał mieć w tej sprawie swoje stanowisko - zapowiada poseł Piotr Naimski i wyjaśnia: "z jakich pieniędzy będzie finansowana działalność hydrotechniczna i działalność związana z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym spółki wodnej? W tej chwili jest finansowana z przychodów, które generuje elektrownia wodna. To jest jeden z niewielu przypadków w kraju, gdzie w sposób racjonalny można finansować działalność publiczną z przychodów z działalności komercyjnej". Zwracając się do przedstawicieli rządu dodał "jeżeli to rozdzielicie, to po prostu to popsujecie."

W rozmowie z dziennikarzami poseł dodaje: - Przejmowanie spółki przez samorząd, samej spółki wodnej - w perspektywie będzie skutkowało tym, że starosta będzie musiał z innych pieniędzy wykładać fundusze na utrzymanie tej struktury, bo nie będzie pieniędzy z elektrowni wodnej. Przeciwko takiemu działaniu protestujemy.

Samorządowcy połączyli już siły

Samorządowcy wiedzą jakie kłopoty mogą mieć przy realizacji pomysłu lansowanego przez Skarb Państwa. W lipcu ubiegłego roku napisali do premiera Donalda Tuska list, w którym oświadczyli, że "sposób sprzedaży ZEW w Niedzicy jest kompromitujący", a "przyjęty sposób sprzedaży ZEW Niedzica S.A. budzi zastrzeżenia i sprzeciw. Sposób ten jest wadliwy prawnie i nieskuteczny".

Starosta nowotarski Krzysztof Faber oraz wójtowie - Czorsztyna Tadeusz Wach, Łapsz Niżnych Paweł Dziuban i Nowy Targ Jan Smarduch zaapelowali do prezesa Rady Ministrów o podjęcie pilnych działań mających na celu kontrolę procesu sprzedaży Zespołu Elektrowni Wodnych SA Niedzica i jego unieważnienie. Sugerowali, by do sprzedaży spółki przystąpić dopiero po uregulowaniu jej stanu majątkowego i prawnego, a nie dokonywać tych uregulowań w trakcie sprzedaży.

Argumentowali, że sprzedaż ZEW SA Niedzica nie stanie się źródłem dochodów do budżetu państwa, ale będzie źródłem wieloletnich sporów sądowych i przyczyni się do zahamowania rozwoju regionu Jeziora Czorsztyńskiego.

W grudniu 2013 r. starosta nowotarski mówił wprost - "reprezentuję Skarb Państwa i zostałem sam w walce z ministerstwem". Wtedy też radni powiatowi jednogłośnie podjęli rezolucję w sprawie wstrzymania prywatyzacji ZEW Niedzica. Podkreślano się, że sprzedaż spółki w obecnej formie jest niemożliwa, bowiem wystawiono na sprzedaż nieruchomości, które do spółki nie należą.

Na początku tego roku Minister Skarbu Państwa zdecydował o zamknięciu bez rozstrzygnięcia procesu prywatyzacji Spółki ZEW Niedzica sa. Teraz temat powrócił.

Dla przypomnienia: majątek spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica powstał w wyniku realizacji wieloletniej inwestycji, jaką była budowa zapory wodnej na Dunajcu. W jego skład wchodzą zbiornik główny Czorsztyn – Niedzica, zbiornik wyrównawczy Sromowce Wyżne, elektrownie wodne zainstalowane na obydwu zaporach, elektrownie wodne Smolice i Łączany oraz część turystyczna.

Sabina Palka
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl