Kopalnia
Aktualności
Wtorek, 13 marca 2018 15:50

Podwyżek cen wody szybko nie będzie

Poznajemy coraz więcej szczegółów nowych uregulowań w zakresie cen wody i odprowadzania ścieków. Najważniejsza informacja dla odbiorców jest taka, że stare taryfy będą obowiązywać do 10 czerwca. Do tej daty konieczne jest ustalenie nowych stawek.
Zmiany ustawowe, które weszły w życie 12 grudnia 2017 r. dotyczą zatwierdzania taryf. Dotychczas proces ich weryfikacji i akceptacji odbywał się na poziomie samorządów. Teraz za tę procedurę odpowiadają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To nowa instytucja, powołana na mocy Prawa wodnego, obowiązującego od nowego roku. Zarządza wszystkimi zasobami wodnymi w kraju, wyłączając rzeki o znaczeniu transportowym. Nowe ceny wody i odprowadzania ścieków obowiązywać mają przez najbliższe trzy lata. Co ważne będą mogły się zmieniać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.– Zaplanowanie taryfy na tak długi okres to dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ trzeba przewidzieć koszty, które nasze przedsiębiorstwo będzie musiało ponieść w tym czasie - tłumaczy prezes Tarnowskich Wodociągów Tadeusz Rzepecki.

Do 12 marca był czas na złożenie projektów nowych taryf. - Na razie nie ma powodów, które wskazywałyby na jakiekolwiek inne przyczyny wzrostu cen, niż cena energii, surowców i materiałów do produkcji, a także kosztów stałych, które jesteśmy zmuszeni ponosić – dodaje prezes Rzepecki. Mimo to nowym regulacjom wciąż towarzyszy wiele wątpliwości. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała kompetencja poszczególnych regionalnych dyrekcji w sytuacji, kiedy odbiorcy wody mieszkają na terenie kilku RZGW. Dla przykładu większość odbiorców Tarnowskich Wodociągów to mieszkańcy Małopolski, podlegający Regionalnemu Zarządowi w Krakowie. W grupie zaopatrywanych terenów jest jednak także miasto i gmina Pilzno, w której odbiorcy jako mieszkańcy zlewni Wisłoki podlegają dyrekcji rzeszowskiej. O potencjale inwestycyjnym w branży wodno-kanalizacyjnej zdecyduje rozstrzygnięcie, czy do kosztów działalności będzie można zaliczyć amortyzację od dotacji Unii Europejskiej i polskich funduszy ekologicznych.Nowe przepisy przewidują też wymianę aktualnie obowiązujących regulaminów zaopatrywania w wodę. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają przedłożyć ich projekty radom gmin. Rady będą konsultować ich zapisy z regionalnymi zarządami przed podjęciem uchwał w sprawie wprowadzenia regulaminów. Dodajmy, że regionalne zarządy "Wód Polskich" prócz zatwierdzania taryf cen za wodę i ścieki będą także rozstrzygały spory z mieszkańcami.

źródło: mat. prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl