Kopalnia
Aktualności
Środa, 17 marca 2021 13:20

Podpisano umowę na dokumentację rozbudowy węzła A4 Kraków Południe

Kompleksową dokumentację projektową rozbudowy węzła autostradowego Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i drogi krajowej nr 7 opracuje konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków (partner) oraz MP Infra (partner). Podpisaliśmy na prace o wartości ponad 1 mln 573 tys. zł. Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad rozbudową.
Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R, opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji DŚU oraz ewentualnie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaganego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski.

W umowie przewidziano 47 miesięcy na opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji i pozwoleń do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.

30 miesięcy przeznaczone jest na opracowania dokumentacji związanych z opisami nieruchomości i gospodarowaniem nieruchomościami, po uzyskaniu ZRID, a 5 miesięcy na udzielania odpowiedzi wykonawcom, którzy zadawać je będą w trakcie przetargu na realizację robót budowlanych. Terminy te są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od przebiegu procedury przetargowej.

Ostatnim etapem będzie nadzór autorski sprawowany podczas prowadzenia robót budowlanych oszacowany na 25 miesięcy. Rozpocznie się od momentu przekazania placu budowy do ukończenia inwestycji.

Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja deklaruje partycypację w kosztach odszkodowań i części robót. Zostanie zawarte porozumienie z miastem Krakowem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

opr. s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl