Aktualności
Czwartek, 20 października 2016 11:14

Pięć lat projektu: skorzystali uczniowie, rolnicy, producenci zdrowej żywności i turyści

Sukcesem zakończył się projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” realizowany przez pięć ostatnich lat w naszym regionie. W Ośrodku Wypoczynkowym Ryter SKI w Rytrze nastąpiło podsumowanie programu. Powiat Nowosądecki reprezentował wicestarosta Antoni Koszyk i Danuta Krok - pełniąca obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.
Wśród zaproszonych gości był m.in. starosta gorlicki Karol Górski oraz przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – partnerów projektu.

- Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu, a także stymulowanie rozwoju i promowanie marki lokalnej – mówiła Danuta Krok.

Produkty regionalne i promocja
Podczas trwania programu, promowano produkty lokalne ziemi gorlickiej i nowosądeckiej podczas dziewięciu Sądeckich Jarmarków Produktów Tradycyjnych (prawie 16 tysięcy zwiedzających), utworzono Lokalny Punkt Produktów Tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim, stworzono Wirtualną mapę sądeckich i gorlickich produktów lokalnych (baza ponad 140 produktów).

Specjalistyczne pracownie
Zmodernizowano także kilka budynków i zakupiono specjalistyczne wyposażenie do Pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie i Pracowni hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej. Dodatkowo powstała Pracownia maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Nawojowej i Pracownia symulacyjna w Nawojowej. Zmodernizowano budynki oraz zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomiczno-cukierniczej w Nawojowej oraz do Pracowni informatycznych do e-learningu, które utworzono w szkołach: Zespół Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach, Liceum Ogólnokształcące im J. Kochanowskiego w Muszynie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, a także Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich.

Szkolenia nie tylko dla uczniów:
Mieszkańcy powiatów nowosądeckiego i gorlickiego skorzystali z bezpłatnych szkoleń i kursów: gastronomicznych (kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej; kelner, barman z językiem angielskim; Kurs barmański; Kurs zdobnictwa cukierniczego; Kurs carvingu); kursy agroturystyczne (Hotelarstwo i agroturystyka na wsi – przedsiębiorczość wiejska), a także Kurs kierowcy wózka widłowego, Mechanika pojazdów samochodowych I i II stopnia, Kurs prawa jazdy kategorii C, C+E oraz D, Kurs operatora koparko-ładowarki, Kurs języka angielskiego, Kurs obsługi Adobe Photoshop i Corel Draw, Kurs pszczelarski, Kurs uprawy i ochrony roślin, Kurs pilarza - drwala, operatora pilarki spalinowej oraz Kurs brakarza. W ramach projektu przeszkolonych zostało 1 436 osób. 136 osób podjęło zatrudnienie w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych.

Pomoc dla rolników:
Odbyło się też 10 szkoleń dla rolników - głównie z zakresu integrowanej produkcji oraz środków ochrony roślin. W szkoleniach uczestniczyły 194 osoby. Zorganizowano także cztery konferencje dla rolników oraz 10 spotkań grup producenckich dla 792 osób. Powstał Zintegrowany Program Doradztwa Sadowniczego, którego głównym celem była kompleksowa ocena stanu sadu połączona ze świadczeniem usługi doradztwa sadowniczego, polegającej głównie na opracowaniu indywidualnych zaleceń nawozowych. W skład Programu wchodził System powiadamiania sadowników o występowaniu i nasileniu chorób i szkodników” (podniesienie poziomu wiedzy i świadomości sadowników w zakresie ochrony sadów. Działanie Systemu polega na dostarczeniu rolnikom krótkiej informacji tekstowej (SMS), zawierającej dane o nasileniu infekcji oraz stopniu zagrożenia chorobami i szkodnikami w sadach. Obecnie do Systemu zapisanych jest około 140 rolników).

Rolnicy mogą też korzystać z „Procesu poboru próbek gleby”, co pozwala określić poziom zakwaszenia gleby oraz jej zasobność w przyswajalne składniki pokarmowe, a także z „Systemu monitorowania zagrożenia w sadach i na plantacjach oraz oceny jakości plonów”, wykonywanego przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń pozwalających na skuteczną ochronę plantacji przed szkodnikami (monitorowanie nasilenia występowania szkodników, zastosowanie w odpowiednim momencie środków do ich zwalczania). Powstał „Portal sadowniczy”
www.mamsad.pl gdzie na indywidualnych kontach przechowywane są wszystkie dane agrotechniczne z gospodarstwa, a zwłaszcza wyniki analiz chemicznych gleb i materiału roślinnego, terminy i dawki stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dawki wody użytej do nawadniania.

Dla mieszkańców i turystów
Powstała również Końska Wioska Tematyczna jako „kompleksowy produkt turystyczny mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej Powiatu Nowosądeckiego, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z hodowlą koni oraz zagospodarowaniem czasu wolnego w stadninie koni w Nawojowej.

olsz/ zdj. Maria Olszowska

źródło: Starostwo powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl