Golemo
Aktualności
Czwartek, 21 września 2017 22:15

Opady w Małopolsce - "noc czujności"

- Informacje, które otrzymujemy, pokazują, że opady będą słabnąć. Należy się spodziewać lokalnych podtopień. Powinniśmy zachować czujność i uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji. Ważne, abyśmy byli przygotowani na wszelkie ewentualności. Jesteśmy tu po to, aby wymieniać się informacjami oraz wspólnie omawiać bieżącą sytuację. Ta noc jest nocą czujności – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik po spotkaniu członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś wieczorem w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za analizę bieżącej sytuacji pogodowej oraz działania podejmowane w związku z intensywnymi opadami deszczu. Wzięli w nim udział – oprócz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Paska – przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Oprócz wymiany i weryfikacji omówiono także przygotowanie służb, aktualną sytuację meteorologiczną, hydrologiczną, prognozy rozwoju sytuacji, stan obwałowań, urządzeń wodnych oraz wyposażenie i pracę Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego, a także pracę zbiorników wodnych oraz stan urządzeń hydrologicznych.

- Dziękuję za to, że trzymają Państwo rękę na pulsie. Sytuacja będzie się stabilizować, ale Małopolanie mogą oczywiście czuć niepokój. Widzimy wszyscy, że ciągle pada, a poziom wód rośnie. Jesteśmy wszyscy przygotowani, aby na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację i podejmować stosowne działania. Dziękuję za sprawne i szybkie interwencje strażaków oraz sprawdzenie stanu materiałów i urządzeń, które są w takiej sytuacji istotne i potrzebne. Przede wszystkim dziękuję zaś za czujność i dobrą współpracę oraz sprawną wymianę informacji i monitorowanie sytuacji – podsumował wojewoda Piotr Ćwik.

Informacje na temat pogody w Małopolsce – stan na godz. 20.00. 
Wielkość opadów 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Krakowie wydał ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu (stopień III, ważność: od godz. 13.30
21 września do godz. 8.00 22 września 2017 r.).
Dziś IMGW wydało także ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów alarmowych z prawdopodobieństwem 90% dla zlewni: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy (ważność ostrzeżenia: od godz. 12:00 21 września 2017 r. do godz. 20.00 22 września 2017 r.).
IMiGW przekazało także informację o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle (stopień II, ważność: od godz. 21.00 21 września 2017 r. do godz. 21.00 22 września 2017 r.).

IMGW w Krakowie prognozuje w ciągu dzisiejszego dnia opady ciągłe w wysokości do 50 mm, w nocy do 25 mm. Jutro, tj. 22 września, opady powinny zanikać. W nocy z 22/23 września prognozuje się dalsze wystąpienie opadów deszczu, ale już nie tak intensywnych; wysokość opadów może osiągać 25 mm. 23 września prognozuje się opady do 20 mm.
W związku z opadami deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia. 

Aktualne alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe
Pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone przez właściwe organy samorządowe w:
m. Oświęcim – 20.09.2017 r. o godz. 10.00 (pogotowie ogłoszone zostało ze względu na stałe podnoszenie się poziomu wód w rzece Soła i Wisła oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych)
Powiat Nowy Targ – 21.09.2017 r. o godz. 14.00 (ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/alarmowych na terenie powiatu)
Gm. Bobowa pow. Gorlice – 21.09.2017 r. od godz. 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe
Gm. Iwkowa pow. Limanowa – 21.09.2017 r. o godz. 17.00 pogotowie przeciwpowodziowe
Gm. Ciężkowice pow. Tarnów – 21.09.2017 r. o godz. 15.30 pogotowie przeciwpowodziowe.
Pow. Limanowa – 21.09.2017 r. o godz. 14.00 pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu
Gm. Szerzyny pow. Tarnów – 21.09.2017 r. o godz. 19.00 pogotowia przeciwpowodziowego
Gm. Liszki pow. Kraków – 21.09.2017 r. o godz. 19.00 pogotowie przeciwpowodziowe
Pow. Oświęcim – 21.09.2017 r. o godz. 20.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu

Alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony przez właściwe organy samorządowe w:
Miasto Nowy Sącz –21.09.2017 r. o godz. 16.00 (ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w ciekach wodnych na terenie Miasta)
UMiG Skawina – 21.09.2017 r. o godz. 19.45 alarm przeciwpowodziowy.

Stany alarmowe przekroczone są na 5 stacjach, ostrzegawcze na 25.
Co istotne, we wszystkich zbiornikach wodnych województwa małopolskiego zachowana jest wymagana rezerwa powodziowa.

Podjęte działania

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesłało stosowny komunikat ostrzegający do Miejskich i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, wojewódzkich służb i straży. O sytuacji na bieżąco informują komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej informuje, że w ciągu ostatnich 12 godzin nie odnotowano poważnych wydarzeń, interweniowano 111 razy (70 podtopień, 13 udrażnianie, 12 powalonych drzew, 6 umacnianie wałów, 5 zalanych posesji, 5 zalanych dróg).

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna oraz inne zaangażowane służby na bieżąco monitorują sytuację i podejmują właściwe działania.

opr.s/ zdj. Michał Adamowski
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl