Aktualności
Poniedziałek, 25 lipca 2016 23:24

Odprawa ministra SWiA z dowódcami pododdziałów prewencji Policji i dowódców służb zabezpieczających obchody ŚDM

- Zrobimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom podczas Światowych Dni Młodzieży - powiedział szef MSWiA podczas odprawy służb podległych MSWiA w Wieliczce.
Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się do dowódców pododdziałów prewencji Policji i dowódców służb zabezpieczających obchody ŚDM w Małopolsce o szczególną czujność i troskę. Zaznaczył również, że od służb mundurowych i porządkowych oczekuje skutecznej reakcji. – Zwracam się do wszystkich funkcjonariuszy, aby nie lekceważyć żadnej informacji, którą usłyszycie. Służby muszą działać skutecznie i nie mogą lekceważyć żadnego sygnału – zaapelował szef MSWiA. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie będzie przyzwolenia na brak działań podyktowanych poprawnością polityczną. Szef MSWiA podkreślił także, że służby porządkowe są także od tego, aby wspierać pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do Polski z całego świata. – Chcemy pokazać, że Polska jest krajem bezpiecznym i gościnnym – podkreślił szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że na czas obchodów Światowych Dni Młodzieży obowiązuje sprawdzony już wcześniej model dowodzenia koordynacji służbami. W skali ogólnopolskiej funkcjonuje sztab dowodzenia z siedzibą w Legionowie, w którym pracują przedstawiciele służb podległych MSWiA oraz pozostałych służb mundurowych. Szef MSWiA podkreślił, że ten model sprawdził się podczas zabezpieczania szczytu NATO. Oprócz sztabu w Legionowie działa dowództwo podoperacji w Krakowie, na czele z insp. Pawłem Dzierżakiem, zastępcą KWP w Krakowie oraz sztab podoperacji w Katowicach.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślał jak wiele pracy wykonał resort i służby mundurowe, aby zabezpieczyć Światowe Dni Młodzieży. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że służby dysponują wszelkimi narzędziami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. dzięki zmienionej ustawie o policji oraz nowej ustawie antyterrorystycznej. Od 4 lipca obowiązują również wznowione kontrole graniczne.

Komendant Jarosław Szymczyk przypomniał, że rolę wiodącą w kwestii zabezpieczenia obchodów, decyzją premier Beaty Szydło, pełni polska Policja. – To od Was będzie zależało, jak trafnie zostaną zdefiniowane zadania dla funkcjonariuszy, biorących udział w zabezpieczeniu obchodów na terenie województw małopolskiego i śląskiego – zaznaczył szef KGP. – Głównym przesłaniem każdego funkcjonariusza w tych dniach jest bezpieczeństwo pielgrzymów – powiedział szef KGP. Szef KGP zaapelował do funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych i porządkowych o pełne zaangażowanie. – Nie ma taryfy ulgowej, każde zgłoszenie musi być wnikliwie zweryfikowane i sprawdzone – podkreślił szef KGP.

W odprawie z szefem MSWiA wzięło udział ok. 200 funkcjonariuszy wszystkich służb z całej Polski, w tym dowódcy pododdziałów prewencji Policji oraz dowódcy i koordynatorzy służb zabezpieczających ŚDM na terenie województwa małopolskiego. Mundurowi nadzorują i koordynują zabezpieczenie obchodów Światowych Dni Młodzieży w Małopolsce. Funkcjonariusze dyżurujący w sztabie koordynują całość działań realizowanych w regionie, w obrębie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.

Przypominamy, że za bezpieczeństwo wszystkich uczestników dba łącznie ponad 38 tys. funkcjonariuszy, w tym ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków i 800 funkcjonariuszy BOR. W samym Krakowie nad bezpieczeństwem czuwa ok. 12 tys. policjantów, w tym m.in. z ruchu drogowego, prewencji i wydziałów kryminalnych oraz ponad 5 tys. 600 strażaków. Wspierani są przez m.in. inne służby, strażników miejskich i wolontariuszy.

W odprawie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem wzięli udział szefowie służb podległych MSWiA, w tym Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Zastępca Komendanta Główny Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger oraz szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski. Obecni byli również insp. Tomasz Miłkowski, szef KWP na Małopolsce oraz insp. Paweł Dzierżak, zastępca KWP w Krakowie, dowodzący sztabem na Małopolsce.

opr.s/

źródło: Małopolska Komenda Policji

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl