Golemo
Aktualności
Piątek, 13 lutego 2015 11:36

Oddano do użytku kładkę dla pieszych w Jaworniku

Od dziś można korzystać z kładki dla pieszych w Jaworniku. Inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo zarówno pieszych przechodzących przez zakopiankę w tym miejscu jak i kierowców dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji są windy.
W piątek od rana trwa demontaż istniejącego wygrodzenia i tymczasowych barier zabezpieczających.

- W związku z dużym zainteresowaniem budową tego obiektu spodziewamy się wizyty lokalnych samorządowców i niektórych parlamentarzystów, którzy są zainteresowani zarówno funkcją kładki poprawiającą bezpieczeństwo jak i jej nietypowymi rozwiązaniami architektonicznymi - mówi Iwona Mikrut z GDDKiA.

Kładka zgodnie z umową miała być wykonana do 17 lutego 2015 r., ale została ukończona nieco wcześniej, co pozwoliło na wcześniejszą kontrolę nadzoru budowlanego (WINB ) i wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (pozwolenie zostało wydane dzisiaj).

Inwestycję realizowała firma „REMOST S.C. Budowa i Remonty Mostów , Projekty, Ekspertyzy” z Czernichowa, za cenę ofertową: 6 626 536,50 złotych. Całkowity koszt tej inwestycji ( wraz z dokumentacją i nadzorem ) wynosi ponad 7,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w 85 % pokrywa dotacja unijna z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponieważ kładka spełniała kryteria unijne. Po raz pierwszy została zgłoszona do konkursu na dofinansowanie unijne w 2010 r., ale wówczas nie zakwalifikowała się i dopiero w 2012 r. znalazła się na liście inwestycji unijnych, a w lipcu 2013 r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie. Dofinansowanie z Unii wyniesie 85% , a pozostałe pieniądze pochodzą z KFD ( Krajowego Funduszu Drogowego).

Do zakresu robót, które wykonano oprócz samej budowy kładki:
- przebudowa sieci teletechnicznej w rejonie kładki;
- przebudowa i budowa sieci energetycznej także w rejonie kładki;
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z kładki, i przylegającego terenu;
- przebudowa ogrodzenia;
- budowa dojść do kładki wraz z poboczami i korpusem;
- budowa odwodnienia liniowego;
- budowa drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej.

opr.s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl