Aktualności
Czwartek, 21 maja 2015 17:40

Od jutra zmiany w Piwnicznej

Jutro, 22 maja br. - wczesnym popołudniem będzie można przejechać nowym mostem na Popradzie w Piwnicznej. Jest to most łukowy, który zastąpił stary most w ramach inwestycji „ Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad w ciągu dk nr 87 wraz z dojazdami. Po przełożeniu ruchu na nowy obiekt, tymczasowy most, który służył kierowcom na czas budowy, zostanie rozebrany.
Przełożenie ruchu ułatwi także remont nawierzchni na ul. Daszyńskiego w Piwnicznej. Nierówna kostka zostanie usunięta i zastąpiona nawierzchnią bitumiczną.


Zakres inwestycji :
- budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 87 od projektowanego ronda stanowiącego dojazd do mostu granicznego na rzece Poprad;
- budowa nowego odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką nr 971 z projektowanym rondem - budowę drogi łączącej projektowane rondo z drogą powiatową
- budowa wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 87 do nośności 115kN/oś;
- budowa nowego mostu nad rzeką Poprad w km 25+128,49 wraz z dojazdami oraz rozbiórką istniejącego obiektu;

Przebudowa skrzyżowań, w tym: skrzyżowania z ul. Kościuszki w km 25+306,75 na dług. 21,82 m, z drogą lokalną w km 26+939,35 na dług. 51,50 m, skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w km 27+637,11 na dług. 14,15 m. Przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę i budowę chodników; schodów terenowych, zjazdów; budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych; ścieżki rowerowej rozbiórkę istniejących przepustów oraz budowę nowych przepustów; przebudowę wylotów cieków w obrębie muru oporowego;

Rozbiórka mostu nad potokiem Łomniczanka oraz budowę nowego w miejscu istniejącego obiektu, budowę obiektu mostowego na potoku bez nazwy wraz z regulacją koryta do wylotu do rzeki Poprad; remont muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż projektowanej drogi krajowej nr 87 wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, remontem schodów terenowych oraz budową umocnienia prawego brzegu rzeki Poprad.

opr.s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl