Golemo
Aktualności
Piątek, 22 września 2017 12:30

Oczekiwanie na wyrok w sprawie uchwały antysmogowej

Do 3 października Wojewódzki Sąd Administracyjny odroczył wydanie wyroku w sprawie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jak podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak, Małopolska będzie stała na straży czystego powietrza i zdrowia mieszkańców.
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczy się postępowanie w związku z zaskarżeniem uchwały antysmogowej dla całej Małopolski. Przepisy zaskarżyły w sumie 2 osoby fizycznie i 2 podmioty gospodarcze. Wśród podnoszonych zarzutów pojawia się m.in. kwestia skutków finansowych wprowadzenia nowego prawa, ograniczenia działalności producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe czy krótkiego Vacatio legis.

Jak podkreślał tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy wicemarszałek Wojciech Kozak – póki postępowanie sądowe jest w toku, nie należy komentować konkretnych zarzutów poza salą sądową. Uchwała antysmogowa dla całej Małopolski ma jednak mocne podstawy i poparcie społeczne. Nowe prawo jest bowiem odpowiedzią na liczne postulaty zgłaszane przez samych mieszkańców województwa po wprowadzeniu przepisów dla Krakowa. Tylko w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych uwagi i wnioski zgłosiło 11 850 podmiotów, w tym aż 98% popierało wprowadzenie uchwały.

- Mieszkańcy Małopolski mają prawo żyć, pracować, wychowywać swoje dzieci w regionie, w którym powietrze nie szkodzi. A konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest ochrona ich zdrowia – dlatego Województwo Małopolskie podjęło zdecydowane działania, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. W tym momencie każdy sezon grzewczy to jedna wielka obawa. Co roku na obszarze naszego województwa kilkakrotnie w ciągu roku są przekraczane dopuszczalne poziomy pyłu PM10 i PM2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak, przypominając, że tylko w zeszłym roku stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło o 42% poziom dopuszczalny, pyłu PM2,5 – o 52%, a benzo(a)pirenu – aż 9-krotnie.

- W ostatnim sezonie grzewczym mieliśmy aż 7 przypadków przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 (200 ug/m3) oraz aż 3 przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 (300 ug/m3)! Nie możemy dopuścić, żeby ta sytuacja znów się powtórzyła. Z poziomu samorządu województwa robimy więc wszystko, co możliwe – wprowadziliśmy nowe prawo miejscowe, zadbaliśmy o unijne środki na wymianę przestarzałych kotłów, a także podjęliśmy z gminami współpracę w ramach projektu LIFE. Dzięki temu do dyspozycji mieszkańców jest kilkudziesięciu ekodoradców, którzy pomagają starać się o dotacje na wymianę pieców - wylicza wicemarszałek Wojciech Kozak.

Wśród szacowanych efektów uchwały antysmogowej dla całej Małopolski (w oparciu o wykonane analizy) jest m.in. możliwość ograniczania emisji pyłu PM10 i PM2,5 o ponad 90% oraz osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu.

O solidnych podstawach uchwały świadczy nie tylko mocne poparcie społeczne. Dokument jest też w pełni zgodny z przepisami art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo - wyrok WSA w Krakowie z 27 września 2016 r. w sprawie uchwały antysmogowej dla Krakowa potwierdził, że ten przepis może być stosowany w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl